štvrtok 16. augusta 2012

Biblia, dokonalý zdroj morálky?

Necítim žiadne negatívne emócie voči úprimne veriacim ľudom. Keď už, tak ich cítim voči ideológii, ku ktorej sa hlásia, k nim ako k ľudom nie. Vždy ma však nahnevá,  keď niekto začne tvrdiť, že Biblia (prípadne iná kniha, ale to je v týchto končinách zriedkavé)  je bezchybným zdrojom  morálnych pravidiel. Možno ma to tak hnevá práve preto, že kedysi dávno som tiež zastával takýto názor, no potom som si tú Bibliu aj prečítal, a dokonca nie raz. Prinášam Vám teda výber niekoľkých citátov z Biblie, ktoré nie sú práve o láske a tolerancii. A ak by ste neverili, že sa tam naozaj nachádzajú, môžete si ich v nej sami vyhľadať.


Trocha zabíjania neveriacich na začiatok 

„Nato sa zmluvne zaviazali, že budú hľadať Hospodina, Boha svojich otcov, celým srdcom a celou dušou. Každý, kto by nehľadal Hospodina, Boha Izraelovho, mal byť usmrtený, malý či veľký, muž či žena.“    Druhá kniha kronická, kapitola 15, verše 12 a 13

Hups, nedodržal si  povinné voľno! 

„Keď boli Izraelci na púšti, našli človeka, ktorý v deň sviatočného odpočinku zbieral drevo. Tí, čo ho našli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi, Áronovi a k celému zboru. Dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, ako sa s ním naloží. Vtedy Hospodin hovoril Mojžišovi: Ten muž má byť vydaný na smrť! Nech ho celý zbor ukameňuje vonku za táborom. Celý zbor ho vyviedol von za tábor; ukameňovali ho a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.“ Štvrtá kniha Mojžišova, Kapitola 15, verše 32 – 36

Čo hovoril Ježiš na Starú zmluvu?

Prvé dva citáty boli zo Starej zmluvy a som si istý, že by sa našli ľudia, ktorí by okamžite začali argumentovať v zmysle „Stará zmluva sa nás už netýka“ , bol by som veľmi rád, keby mali pravdu, no Ježiš na to hovoril niečo iné.  

„Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som rušiť, ale naplniť; lebo veru Vám hovorím: Dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie sa ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane.“ Evanjelium podľa Matúša, kapitola 5, verše 17 a 18

 Prináša Ježiš mier? 

Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestou  so svokrou. A nepriateľmi človeku budú vlastní domáci." Evanjelium podľa Matúša, kapitola 10, verše 34-36 

Pozor na úrazy a to kde sa narodíte!

„Nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho, kto má rozmliaždené pohlavné ústroje a zmrzačený mužskú úd. Nech nevojde  do zhromaždenia Hospodinovho miešanec – bastard, ani jeho desiate pokolenie nech nevojde do zhromaždenia Hospodinovho.“     Piata kniha Mojžišova, kapitola 23, verše 2 a 3

Prečo sa upaľovali čarodejnice a pár ďalších morálnych odkazov.


„Čarodejnicu nenechaj nažive. Kto by obcoval so zvieraťom, nech je vydaný na smrť. Kto by obetoval iným bohom, okrem samého Hospodina, nech prepadne hubiacej kliatbe."  Druhá kniha Mojžišova, kapitola 22, verše 17-19

Výchovná lekcia

Odtiaľ sa pobral do Bételu. Keď vystupoval cestou, vyšli z mesta malí chlapci a posmievali sa mu: Plešivec, poď hore, plešivec, poď hore! Obrátil sa, a keď ich zazrel, preklial ich menom Hospodinovým. Vtom vyšli z hordy dve medvedice a roztrhali z nich štyridsať dva chlapcov. Odtiaľ vyšiel na vrch Karmel, odkiaľ sa vrátil do Samárie." Druhá kniha kráľov, kapitola 2, verše 23-25


Môže žena učiť muža?


„Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddajnosťou. Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala Adam bol totiž prvý, potom Eva." Prvý list Timoteovi, kapitola 2, verše 11-13

Ako ochrániť svoju návštevu pred znásilnením

„Keď sa dobre cítili, mužovia mesta, naničhodníci, obkľúčili dom, búchali na dvere a kričali na starca, majiteľa domu: Vyveď muža, ktorý prišiel do tvojho domu, aby sme ho poznali. Muž, majiteľ domu k nim vyšiel, a povedal im: Nie tak , bratia moji. Nepáchajte zločin! Keďže tento muž prišiel do môjho domu, nesmiete spáchať takúto nehanebnosť! Hľa moja dcéra-panna a jeho vedľajšia žena, vyvediem vám ich, tie môžete zneuctiť a robiť s nimi, čo sa vám páči,  ale na tomto mužovi sa nesmiete dopustiť takej nehanebnosti. Ale oni ľudia ho nechceli počúvať. Vtedy ten muž vzal svoju vedľajšiu ženu, vyviedol im ju na ulicu, a oni ju poznali, a celú noc až do rána ukájali svoje chúťky na nej. Prepustili ju až pri východe rannej zory. Keď sa rozbrieždilo, žena sa vrátila, padla pred vchodom do mužovho domu, v ktorom bol jej pán, a zostala tam ležať až do bieleho rána. Keď jej pán ráno vstal, otvoril dvere domu a vykročil, aby sa vydal na cestu; ajhľa, jeho vedľajšia žena ležala pri vchode domu s rukami na prahu. Povedal jej: Vstaň, poďme! Ale nikto neodpovedal. Potom ju muž naložil na osla, pobral sa a odišiel domov. Keď prišiel domov, vzal nôž, chytil svoju vedľajšiu ženu a rozsekal ju časť po časti na dvanásť kusov a rozposlal ich do všetkých krajov Izraela. Každý, kto to videl, hovoril: Také niečo sa ešte nestalo, ani to nebolo vídať od času, čo Izraelci vyšli z Egypta, až do dnešného dňa. Porozmýšľajte o tom, poraďte sa a dohodnite."  Kniha sudcov, kapitola 19, verše 22-30

Pre istotu ešte jedno uistenie že aj starý zákon platí

„Zákon a proroci sú až po Jána; odvtedy zvestuje sa kráľovstvo Božie, a každý sa tlačí do neho. Ale ľahšie sa pominie nebo a zem, ako vypadne čo len jedna čiaročka zo zákona." Evanjelium podľa Lukáša, Kapitola 16, verše 16 a 17

Biblia zakazuje ľudské obete, no teda až na pár výnimiek

„Jefte dal Hospodinovi tento sľub: Ak mi vydáš Ammóncov do rúk, ktokoľvek mi vyjde o dverí môjho domu v ústrety, keď sa v pokoji vrátim domov od Ammóncov, bude patriť Hospodinovi, a ja mu ho dám ako spaľovanú obeť. Potom tiahol Jefte do vojny proti Ammóncom a Hospodin mu ich dal do rúk. Spôsobil im veľmi ťažkú porážku, od Aróéru až po kraj Mínnít - dvadsať miest - a až po Ábel-Kerámím. Tak boli pokorení Ammónci pred Izraelcami. Potom Jefte prišiel do Micpy k svojmu domu; a hľa, práve mu vyšla jeho dcéra v ústrety s bubnami a tancujúc. Bolo to jeho jediné dieťa; okrem nej nemal ani syna ani dcéru. Keď ju uvidel, roztrhol si rúcho a povedal: Ach, dcéra moja! Hlboko si ma pokorila! Ty si sa musela stať príčinou môjho zármutku. Ona mu odvetila: Otče môj, keď si dal slovo Hospodinovi, urob so mnou, ako si sľúbil, keďže Hospodin ti doprial vypomstiť sa na tvojich nepriateľoch Ammónchoch. Potom povedala svojmu otcovi: Dopraj mi ešte toto: Ušetri ma ešte dva mesiace; nech odídem do hôr a oplačem svoje panenstvo, ja i moje priateľky. On je povedal: Choď! a prepustil ju na dva mesiace. Odišla so svojimi priateľkami a v horách oplakávala svoje panenstvo. Po dvoch mesiacoch sa vrátila k otcovi a on jej splnil svoj sľub. Ona však muža nepoznala" Kniha sudcov, Kapitola 11, verše 30-39 

Ako sa správať k vašim otrokom

„Ak kúpiš hebrejského otroka, šesť rokov bude slúžiť a na siedmy zadarmo odíde na slobodu. Ak prišiel sám, sám odíde; ak bol ženatý, odíde s ním i jeho žena. Ak mu jeho pán dá ženu, tá mu porodí synov alebo dcéry, žena a deti budú patriť jej pánovi, a on odíde sám. Ak však otrok vyhlási: Milujem svojho pána i svoju ženu, i svojich synov a neodídem na slobodu, vtedy ho privedie jeho pán pred Boha, privedie ho ku dverám alebo k verajam, jeho pán mu prepichne šidlom ucho a on mu bude slúžiť na veky." Druhá kniha Mojžišova, kapitola 21, verše 2-6


Takto by som mohol pokračovať ešte veľmi dlho, ale myslím si, že ak Vás tieto slová priamo z Biblie ešte nepresvedčili o tom, že to nie je možno najideálnejší zdroj všetkej morálky, ak ich pridám viac, asi Vás to tiež o ničom nepresvedčí. Na záver by som chcel dodať, že je samozrejmé, že Biblia obsahuje aj pekné a celkom hodnotné myšlienky (čo je vzhľadom na jej rozsah úplne normálne), ako som sa však snažil ukázať,  obsahuje aj množstvo takých, ktoré už jednoznačne nepatria do tohto storočia a boli mnohokrát prekonané. Osobne mi to príde zvláštne, ak je to dielo dokonalého Boha, no to už nechám na Vaše posúdenie. To v čo dúfam je, že som Vás presvedčil o tom, že naše poznanie toho čo je dobré a zlé z tejto knižky neplynie, pretože ak by plynulo a stálo na nej, bolo by tu jednoznačne oveľa viac upaľovania, ukameňovávania a iných podobne príjemných záležitostí.

zdroj obrázku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bible.malmesbury.arp.jpg

81 komentárov:

 1. Všetky citáty su vytrhnute z kontextu. nezaškodilo by si naštudovať reálie doby kedy uvedené citáty vznikli, možno by to autorovi dalo zmysel. Např. vo výchovnej lekcii išlo o proroka Elizea. Obkľúčila ho banda viac ako 42 pubertiakov. Neviem ako by sa autor cítil, keby ho obklopilo 50 romov a posmievalo sa mu. V tej době mu išlo o život. Bol to útok na proroka a tým aj útok na Boha. Dopadlo to tak, ako si o to koledovali. A tak je to aj s ostatnými citátmi. s pozdravom

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Vytrhnuté z kontextu to možno je, lenže ten kontext je rovnako zlý, ako tie citáty. Kontext je, že "nezabiješ, okrem tých, ktorých ti prikážem zabiť ja, tvoj Hospodin". Prípadne "buď dobrý k svojmu susedovi (my dnes píšeme vraj "blížnemu"), ale buď zlý na všetkých ostatných".

   Pkiaľ ide o tých tvojich "pubertiakov", tam nejde o vytrhnutie z kontextu, tam ide o slovíčkárenie a hru s prekladmi. Dnes už dokonca aj kňazi prišli na to, že zabíjať deti za posmievanie asi nie je celkom morálne, tak sa snažia tvrdiť, že to hebrejské slovo označujúce deti či chlapcov označuje pubertiakov. Nie je to však veľmi presvedčivé (lingvisti namietajú, že ide o preklad veľmi neštandardný) a absolútna väčšina prekladov Biblie preto stále uvádza deti.

   A len na okraj, milosrdný Boh by mohol aj pubertiakov zvládnuť humánnejším spôsobom, než ich nechať zabiť medvedicami.

   Odstrániť
  2. kto si že sa snažíš prekrútiť slovo Božie??????

   Odstrániť
  3. Prekrútiť? Však je tam len jeho presný citát...

   Odstrániť
  4. Anonymný 17. augusta 2012 13:35:
   a mas dukazy, ze se skutecne jedna o slovo Bozi?

   Odstrániť
  5. A ty mas dôkaz ze biblia je skutocne slovo bozie ??? sak to su vsetko nezmyslene vymysli a klamstva ludi.

   Odstrániť
  6. Može byť snažil som sa to v rámci svojich možností z kontextu nevytrhnú (a celkovo by som rád vedel napríklad ako sú vytrhnuté z kontextu tie čarodejnice a podobne, možno by som sa niečo nové dozvedel)... čo sa týka citátu o prorokovi Elízeovi o tejto epizódke sa v biblii nepíše viac ako to čo som sem odpísal tak sa ospravedlňujem ale ak je vytrhávaním z kontextu to že som napísal všetko čo tam k tomu napísané bolo tak už vážne neviem ako to z kontextu nevytrhnúť... Každopádne ak si myslíte že nazvať niekoho plešivcom je hodné trestu smrti je to čisto Váš názor a ja Vám ho samozrejme brať nemôžem.

   Ešte by som rád dodal že nehovorím že v svojej dobe neboli niektoré tieto príbehy morálne vyspelé to však nemení nič na tom že v modernom svete sú už proste zastaralé.

   Odstrániť
 2. Biblia je síce zdrojom múdrosti, no len pre tých, ktorí si vedia veci aplikovať na súčasnosť. Hodnotiť historiu na základe dnešného poznania je úplne scestné, teda tie state o násilí-naletieť ti môže na to len idiot.
  Veľa ľudí chce rozumovať nad množstvom vecí, no ich poznanie je značne povrchné Doporučujem samoštúdium :-)

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. "aplikovat na sucastnost"? a na zaklade coho to chces aplikovat ak ma byt biblia zdrojom? jedine na zaklade evolucie humanistickej moralky.

   ale paci sa mi, ze si sam priznal, ze biblia ako nositel hodnot je blbost, ked musis robit "cherry picking"?

   Odstrániť
  2. Skús vysvetliť, ako si si aplikoval všetko to zabíjanie, vraždenie v biblii popísané na súčasnosť.

   Mne sa zdá, že v súčasnosti nie je možné, aby takéto nemorálne a bezcitné zrůdy chodili voľne po svete.

   Odstrániť
  3. Ak pokladame bibliu za slovo bozie, preco nie je to slovo zjavene nadcasovo tak aby platilo kedykolvek? Preco si to musim aplikovat na sucastnost? Je mozne ze vsemocny a vsevediaci boh urobil chybu?

   Odstrániť
 3. :-DDD
  Toto je znôška nezmyselných vytrhnutí z kontextu. Predpojatosť jak vyšitá, až je to na smiech. A vraj kritické myslenie :)))

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. och, ake typicke. kazdy vykrikuje, ze vytrhnute z kontextu, ale nevysvetli nic (radsej). zober si prosim aspon dva priklady a dopln kontext.

   Odstrániť
  2. ... ja napríklad ani neviem, čo je to tá "predpojatosť" .... takéto slovo nie je súčasťou slovnej zásoby tohto (rozumej slovenského) jazyka ..... a blogerov zámer je úplne jasný a celkom logický a prijateľný .. nemožno vydávať za absolútnu moralnu alebo etickú autoritu čosi, čo obsahuje i takýto obsah .... je jasné, že kresťanská apologetika sa s tým vysporiadava (v tom je dostatočne vynaliezavá), ale apologetika zostane vždy len apologetikou, všetky takéto texty je potrebné čítať a brať pri ich "face value", ináč nemá žiaden zmysel sa nimi čo i len zaoberať ... ja nepotrebujem, aby mi niekto "slovo božie" vysvetľoval, viem čítať .... a len tak na okraj: na základe čoho chce nekto vysvetľovať niečo, čo je vraj nepoznateľné (boží zámer a podobne ..... ) ..

   Odstrániť
  3. Možno, v takom prípade by som však poprosil vysvetliť ako je to vytrhnuté z kontextu a v čom je tam predpojatosť, aby si nás neosvietených mohol vyviesť z omylu ;)

   Odstrániť
 4. Tiež si myslím, že citáty sú vytrhnuté z kontextu. O tejto téme sa popísali celé knihy.(Napr. v knihe Kauza Viera, je tomu venovaná celá kapitola.) Odporúčam si niečo o tom naštudovať a potom tu dávať stopercentné vyhlásenia.
  Inak z celého článku tu cítiť akýsi duch politickej "korektnosti". Nikoho sa nedotknúť, a všade vyžarovať len "lásku"(rozumej drž hubu a krok) a pod. Tiež sa zmieňujete o "zastaralosti".
  Odporúčam sa ísť pozrieť na západ, ako to tam vyzerá : V rámci politickej korektnosti si tam každý môže robiť čo chce. Aj vraždiť - napr. krvná pomsta moslimov je tam tolerovaná a mnohé iné veci. To ako keď niekoho bijú tak je správne neurobiť pre neho nič a tváriť sa že sa ma to netýka?
  Iný príklad : Zlodej po prichytení obžaluje domáceho za neprimeranú obranu a uspeje na súde a jemu sa nič nestane.....Sú hodnoty ktoré si musí každá civilizácia chrániť, inak zahynie....
  Týmto všetkým nenabádam na násilie, ale chcem upozorniť že to nie sú čiernobiele veci.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Prekvapuje ma ako tu ľudia píšu že tieto citáty sú vytrhnuté z kontextu ale už nikto nenapíše ako sú vytrhnuté z kontextu :)

   Nesnažil som sa vydávať stopercentné vyhlásenie len spísať svoj názor.

   Nevidel som dôvod prečo už aj na tak háklivú a kontroverznú tému písať ešte naviac konfliktným spôsobom.

   Bol som na západe. A áno tak ako všade sa tam stávajú občas veľmi nepríjemné veci.

   Nie samozrejme je správne snažiť sa tomu dotyčnému pomôcť, absolútne s vami súhlasím že brániť sa a brániť iných pred násilím je veľmi dôležité. Nevidím však aký to má kontext k tomuto článku. Samozrejme toto niesu čiernobiele veci.

   Neviem však čo to má spoločné so zabíjaným čarodejníc (ktoré v prvom rade neexistujú) či zabitím 42 detí len pre to že niekomu povedali že je plešatí alebo ukameňovanie niekoho kto zbieral v deň sviatočného odpočinku drevo a podobne možno som nechápaví ale netuším čo to má spoločné s obranou alebo akoukoľvek spravodlivosťou, ak mi to viete vysvetliť prosím vysvetlite.

   Odstrániť
  2. Sú to dosť náročné veci na vysvetlenie niekoľkými vetami. Ide tu o hlbší princíp, ktorý sa nedá určiť z takého úryvku. To že niekoho zabili preto, lebo zbieral drevo určite vyzerá strašne.
   Na druhej strane si musíme uvedomiť, že sa jedná o text písaný v dobe s inou mentalitou a to konkrétnymi ľuďmi. Biblia je inšpirovaná Bohom, ale nieje to tak doslovne, že Boh pri ňom sedel a diktoval mu to. Písal to človek z mäsa a kostí, ktorý žil v nejakej dobe a mal tomu primerané vzdelanie a písal to tak ako to chápal. Určite sa nezaoberal tým , ako ten text zapôsobí na človeka "moderného" v roku 2012, ktorý si myslí že chápe podstatu vesmíru....
   V tej dobe možno taký malý národ ako Izrael bol životne odkázaný nato, aby si udržiaval morálku. Trest smrti bol aj za hocičo iné.
   Ďalšia vec ktorá ma tu napadá je táto : My ľudia 21. storočia si často myslíme, že sme vrcholom histórie a všetko chápeme. Pýtame sa, kde boli ľudia, keď sa tu pred polstoročím posielali ľudia do plynu alebo s tým súhlasili?, Ako je to možné , že sa upaľovali čarodejnice? atď.
   Skutočnosť je však táká, že nevidíme to čo sa deje teraz a sme pritom rovnakí ako boli tí ľudia "minulosti". Ľudia minulosti by sa nechápavo pýtali možno takto?
   Kde sú teraz ľudia keď sa tu vraždia nenarodené deti a ako je možné že je to podľa zákona štátu?
   Kde sú ľudia, keď sa tu toleruje krvná pomsta?
   Kde sú teraz ľudia, keď sa tu kradne ako nikdy a ľudia sú schopní zlodejov ešte aj voliť?
   Tých otázok by bolo samozrejme viacej.....

   Odstrániť
  3. Pokiaľ viem nikde som nenaznačil že v kontexte ich vzniku to boli úplne zlé a barbarské myšlienky. Písal som len že (práve preto že to písal vtedy a nie dnes len človek) biblia nieje dokonalým zdrojom morálky, ani netvrdím že je úplne nepoužiteľná len to že ju nemôžeme používať ako výhradný zdroj.

   A z toho čo ste napísali mám pocit že tiež súhlasíte že tieto pasáže niesu morálne a rozhodne by sme sa podľa nich nemali riadiť. Tie pasáže v biblií skutočné sú, niesu už vhodné pre túto dobu a preto biblia ako celkom nieje dokonalý zdroj morálky (z dôrazom na slovo dokonalý ak by bola dokonalá bola by večne nadčasová). Nič viac článok netvrdí tak teda nechápem v čom je Váš problém.

   Odstrániť
  4. Možno je to celé len o inom chápaní niektorých morálnych pojmov a obaja to chápeme podobne.
   Ešte mi však napadla jedna vec : V texte chybne používate nový zákon. Ježiš síce povedal, že neprišiel zákon zrušiť ale naplniť, ale v konkrétnych prípadoch zrušil kameňovanie žien v prípade smilstva, striktne dodržiavanie soboty a pod.(teda presne tie veci, nad ktorými sa pohoršujete.) Preto si myslím, že hlavné je chápať celého ducha evanjelia a nie sa zamerať na niektoré vety vysvetľované bez znalosti okolností.

   Odstrániť
  5. Inymi slovami, dnes bibliu rozhodne nepotrebujeme, ak by sme chceli napriklad ucit deti moralke. Vsetko sa to da ucit aj bez nabozenskeho balastu, kamenovania, krvi, predkoziek, atd.
   Pre 17. augusta 2012 14:08
   Ospravedlnovat nejaky zjavny nezmysel tym, ze existuju aj ine nezmysly, to nie je prave najlepsia taktika. Jednoducho si priznajte, ze biblia nie je od Boha, pisali ju relativne primitivni ludia a presne tak aj vyzera. Isteze su tam aj rozne pekne pribehy, lenze v tomto nie je biblia zdaleka jedina. Akurat, ze v inych knihach mozu byt vynechane tie neziaduce sadisticke a ine nezmysly.
   Pokial ide o nenarodene deti. Ak by sme sa bavili o vyskume kmenovych buniek, tak prave tam je nabozenstvo riadnou brzdou a predlzuje utrpenie ludi.
   Jedno kratke video na youtube: Sam Harris: Morálnosť výskumu kmeňových buniek (+ sk titulky)

   Odstrániť
 5. Viacero veci vytrhnutych z kontextu. To je pravda. Ale kontext ako aj cele nabozenstvo sa vyvyja a vela veci sa preklada inak ako v minulosti, alebo sa radsej nepreklada. Preco, nema zmysel pisat.

  Podstata sa nemeni, najvacsi omyl ludstva, najvacsie klamstvo na ludoch je nabozenstvo. Gobels nebol prvy, on sa len inspiroval... ovladat masu opakovanim "pravdy". Niet lspsieho spobobu ovladania ludi ako nevedomost vacsiny a nadclovek. *nech sa uz vola akokolvek.

  OdpovedaťOdstrániť
 6. „Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč..... tak potiaľ vidí Bibliu autor článku, škoda, že nevidí trocha ďalej !
  Ak trošička ďalej študoval Ježišov odkaz, tak by prišiel na to, komu priniesol meč... stačí čítať ďalej.
  Ja k tomu dodám : iba zlí, falošní a neprajní ľudia sa boja týchto slov. ...ešte stále nič ???
  Tak ja Vám to prezradím : pre zákonníkov a farizejov jeho pravdivé slová pôsobili ako meč ! Preto ho ukrižovali!

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Stačí čítať ďalej? Samozrejme to čo hovoríte môže byť jedna z interpretácií textu a je dosť možné že je to tak aj myslené však prečo nie... Ale musíte uznať že sa to tam priamo nepíše a samozrejme máte pravdu každý text treba vnímať na viacerých úrovniach aby sme mu dokázali plne porozumieť len ma udivuje že dokonalý boh nedokázal vytvoriť text kde by bolo jasne napísané čo myslí a ľudia by si to nemuseli domýšľať... ale tak božie cesty sú nevyspytateľné že?

   Odstrániť
  2. Ano a prave preto si to hocikto moze vykladat hocijako, ako sa mu zachce. Aj vrah si najde ospravedlnenie v biblii, ked chce. Ako pises, od dokonaleho Boha by sme cakali dokonale dielo, ktore pochopi uplne kazdy a nie dvojzmyselne hatlaniny. Ale aj tak, niektore pasaze su jasne ako facka, toto nemohol pisat ziadny milujuci vsemohuci, ale chrapuni z doby bronzovej, co trtkali kozy a prazilo im slnko na hlavu cele dni.
   Je mi zle, ak tu niekto ide obhajovat jasny sadizmus, otroctvo, vrazdenie deti a pod.

   Odstrániť
 7. Myslím že autor tochto článku vytrhol z kontextu asi len pätinu vecí čo tu uvádzal. Ale vytrhnuté či nevytrhnuté žiaľ na tom nič nemení že celá BIBLIA je totálny bordel. Jeden verš protirečí druhému a z Boha robí malicherného sadistu ktorý navyše trpí často aj zábudlivosťou a malomyseľnosťou..
  Boh je všemocná energia a nie prihlúply ješitný jedovatý dedko s bakúľkou čo sadisticky trápi ľudí. Debilita na n-tú je ž len to že by si volil neaké narody . Kede je logika - je smutné že v 21 stor tymto somarinám niekto verí ešte..

  OdpovedaťOdstrániť
 8. Vazeni nabozenski fanatici.
  Ake vytrhavanie z kontextu? Boh ma byt nadcasovy, ma byt zdrojom moralky a ked nieco On vykona a nadiktuje do knihy, tak by sme nad tym mali otvarat usta este aj v 21. storoci. Ale tu mozeme otvarat usta iba nad primitivizmom, sadizmom a nespravodlivostou udajne najvyssej bytosti. Aky problem mal Boh zakazat otroctvo uz pred par tisicrociami? Ospravedlnujete neospravedlnitelne. A vraj samostudium, no jasne :))

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Boh ma byt nadcasovy

   veď takým je v podobe JK ktorý mení životy aj v dnešnej dobe
   ANO, je smutné že to poniektorý ľudia ani v 21 stor. nevedia oceniť a doznať

   Odstrániť
  2. Iba trollujes alebo si naozaj nepochopil co som napisal? Boh nie je nadcasovy, najprv je zurivy psychopat co zatopi svet a vyvrazdi cele narody a trochu neskor uz je milujuci tatko, lebo uz ukojil svoje krvilacne chutky ukrizovanim tretiny seba sameho.
   A dnesny clovek ma lepsiu moralku, ked odsudzuje otroctvo, ako samotny Boh, ktory ho nikdy neodsudil. Skus este raz a pomaly.

   Odstrániť
 9. Reagujem nie preto aby som sa hádal, ale aby ste aspoň z časti pochopili kontext.
  2/3 z citácii ktoré si tu uviedol sú zo Starého zákona/starej zmluvy. Z doby, kedy si Boh vybral formovať vyvolený národ a začal formovať ľudí ktorý žili v dobe, kedy ľudská krutosť bola obrovská, neposlušnosť a tvrdohlavosť hlboko vrytá v srdciach ľudí. Príkladom je tvrdohlavosť egyptského faraóna ktorý aj po 9 neuveriteľných božích rán na Egypt (aj keď žiadna z nich nezabila človeka) nechcel pustiť Židov- až keď zasiahla jeho syna vtedy popustil.
  Môžeme to vidieť aj u Židov ktorých Boh obrovskými zázrakmi sprevádzal no aj tak boli neposlušní a tvrdohlaví.
  Prečo také tvrdé tresty? Rimanom 6,23:
  "Mzdou za hriech je smrť, ale Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi." (katolícky preklad)
  V dobe starej zmluvy tu ešte nebola Ježišova obeta, a preto ľud bol za ťažké hriechy trestaný spravodlivým trestom- smrťou.
  Avšak tým že Ježiš prišiel- samotný Boh zobral na nás naše hriechy a zomrel za nás- aby sme už nemuseli zomierať - vo fyzickom(v Cirkvi sa za hriechy nekameňujú ľudia:) a najmä duchovnom význame.
  Starý zákon je obrazom nového zákona- akýmsi dôležitým (a dlhým:) úvodom, aby sme viac ako ľudstvo prijali novú zmluvu- Ježišovu smrť za nás.
  To je vysvetlenie tvojho ďalšieho veršu- Ježiš neprišiel zákon zrušiť ale naplniť- tie všetky tresty kt. sú zaslúžené zobral na Seba- z lásky k nám.
  A tu je vysvetlenie čo to znamená že Boh je aj láska aj je spravodlivý.
  Ježiš prišiel aby nás zahrnul milosťou- zobral všetok hriech aby sme mohli žiť- už tu na Zemi v jeho láske a potom večne s Ním.
  Aby sme nemuseli ísť do večnej smrti. Nechce to. Nenávidí to. Nenávidí hriech a chce aby sme zažívali Jeho lásku už teraz v tomto živote a ešte viac vo večnosti.

  Ešte k tým zvyšným úryvkom- to že Ježiš hovorí o meči, hovorí o rozdelení v ordinách, medzi priateľmi kvoli tomu že v neho uveria. Mám priateľov a známych ktorí naozaj preživajú rozdelenie("meč") preto že uverili v Ježiša a chcú žiť podľa Neho, podľa zákona lásky. Sú "prenasledovaní"=neobľubení doma, medzi svojimi známymi...a aj ja som to zažil.
  Doslovný meč vidíš aj v súčasnosti na východe- v Čine, kde sa toto doslova aplikuje.
  No Ježiš aj na toto hovorí v Matúšovi 5,44:
  "Milujte svojich nepriateľov, modlite sa za tých čo vás prenasledujú."
  K tým ženám- Ježiš(=Boh) bol veľmi revolučný v tom ako pristupoval v tej dobe. Žena v židovskej kultúre asi toľko znamenala čo teraz znamená v tradičnej moslimskej. Pristupoval k nim s láskou, úctou čo bolo veľmi iné na rozdiel od iných hebrejov kt. sa ževraj aj modlievali modlitbu "Bože vďaka že si ma nestvoril ako osla, psa alebo ženu.":)
  Neviem možno vysvetliť všetko z Biblie (a ani ten Pavlov výrok vo vzťahu k ženám úplne neviem) ale jedno viem- Boh sa stál jedným z nás, zobral všetky naše hriechy a bolesti na seba, aby sme už nemuseli žiť v tvrdej spravodlivosti, ale v Jeho milosti, jeho láske. Už tu na zemi, a potom vo večnosti s Ním.
  Jeho láska mňa našla...a zmenila mi život.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Ďakujem za Váš názor a čas ktorý ste venovali jeho písaniu.

   Samozrejme ja tiež necítim potrebu s niekym sa hádať.

   No epizóde s Faraónom tiež dobre nerozumiem prečo museli zomrieť všetky prvorodené deti egypťanov? Mohli vari všetci Egypťania za to ako sa rozhodol Faraón? (a tiež vlastne niesu žiadne dôkazy že židia kedy v Egypte žili ako otroci )

   Áno v cirkvi sa dnes už v Európe a v západných vyspelých krajinách už ľudia nekameňujú a ani neupaľujú to je len a len dobre :)

   Prekvapuje ma hlavne to že hovoríte o Ježišovi ako revolučnom v židovskej kultúre, židovskú kultúru mal predsa formovať boh, znamená to že Boh nieje večný a dokonalý ale mení sa a vyvíja sa k lepšiemu?

   Som veľmi rád ak Vás vaša viera robí šťastným a rozhodne ti ju nechcem brať alebo niečo podobné len by som ťa poprosil aby si možno porozumel že nevieme a nemáme ako vedieť či sa boh stal jedným z nás alebo nestal , mi nemáme ani ako vedieť či nejaký existuje. Ty tomu veríš (a to je v poriadku) ale nevieš to, to sú dve rozličné veci, na to aby si to mohol vedieť by si potreboval dôkazy. Bez dôkazov tomu môžeš veriť nikto ti v tom nemôže brániť a je to tvoje plné právo ale vedieť to nemôžeš (môžeš si myslieť že to vieš ale to je tiež niečo iné).

   Tak dúfam že Vám ho zmenila k lepšiemu a budete s ním čo najspokojnejší.

   Odstrániť
  2. Čo sa týka toho faraóna a vyvraždenia aj ostatných detí- na to ti už ja asi nedokážem odpovedať :)
   Ale keďže Izraeliti boli ich otrokmi, Egypťania k nim tiež pravdepodobne neboli trikrát najmilší...a možno boli tiež zatvrdlí a tiež nechceli aby ich pustil faraón...nuž ktovie, to sa už asi nedozvieme ;-)
   Ano formoval Židov Boh ale to že niekto niekoho vychováva neznamená že taký hneď bude :)...Boh sa snažil vychovávať židovský ľud a postupne ho premieňal...no on si aj tak počas stáročí začal vytvárať vlastné zvyky a tradície(alebo prijmíal ich od iných národov) na ktoré on upozorňoval skrze prorokov že nie sú to čo On chce...no Ježiš na to nie len upozorňoval ale to aj konal- viac ako kto kedy predtým- lebo bol Boh...bol iný ako ostatný:). A keď ste iný- kážete, uzdravujete, oslobodzujete od démonov a popritom neskutočne milujete- je to veľmi revolučné - na vtedajšiu (a myslím že aj na túto dobu:)
   Nie, Boh je stále ten istý. Len my sme iní- my sa neustále meníme- či už k dobrému ako k zlému (či už ľudia ako osoby alebo ako ľudstvo, národy...)

   Máš pravdu, je to viera. Ja som veril od malička tradične, ako dieťa som chodil do kostola. No nič som nechápal. Prišla puberta, začal strácať nejaký vzťah ku kresťanstvu, bola to pre mňa len hŕba pravidiel.
   Potom som išiel na jeden tábor kde som počul to čo nikdy v živote- že Boh sa o mňa osobne zaujíma. Že ma miluje ako nikto iný...dostali sme pozvanie dať Ježišovi šancu aby vošiel do našich životov...
   Ja som mu to povolenie dal-a on mi dal prežiť svoju lásku- to že ma neskutočne miluje...a začal meniť môj život...
   Kresťanstvo nie je v prvom rade o nejakých pravidlách- je to v prvom rade o jeho láske, o tom čo Ježiš pre nás všetkých urobil.

   PS: na striedačku mi tikáš a vykáš, stačí tikať;)

   Odstrániť
  3. Ani som od teba samozrejme nežiadal aby si to vysvetlil len som chcel ukázať prečo ma tvoja reakcia odpoveď bohužial nedokáže uspokojiť.

   Pravdepodobne, každopádne zabiť ale každé prvorodené DIEŤA mi príde ako morálne neobhájiteľné , možno mám len skostnatený pohľad na zabíjanie detí. Pokiaľ viem tie deti nerozhodovali o ničom...

   Veľmi ma to mrzí ale je mi ťažko pochopiť ako dokonalý boh mohol tak zle odhadnúť ľudí že ich vychovať nedokázal, však by mal byť všemocní nie?

   Ja som bol tiež viac krát na pravdepodobne podobných táboroch do kostola som chodil pravidelne a bibliu som čítaval skoro každý deň a niekoľko rokov som naozaj oduševnene veril no postupom času som začal čím ďalej tým viac vnímať že existujú bez preháňania tisícky rôznych náboženstiev všetky hlásajú že len to ich je správne a žiadne z nich nepripúšťa že by sa mohlo mýliť a naviac jediné náboženstvo nedokáže poskytnúť akýkoľvek dôkaz o tom že čo tvrdí je niečo viac ako zbierka mýtov... Roky som s tým bojoval a teraz vo mne neostala ani štipka viery a po pravde vôbec ma to nemrzí, zmenil som svoj život k lepšiemu a po pravde som spokojnejší a úspešnejší ako som bol

   To je veľmi pekné to čo hovoríte akurát keď sa na to pozriem z pohľadu nekresťana nevidím nič pekné na ľudskej (božej) obete ktorú pre nás spravil respektíve ukrižovanie krista je hrozná vec každé ukrižovanie je hrozná vec ako boh nám mohol predsa odpustiť hádam aj bez toho aby dal samého seba za obeť samému sebe za niečo čo že-vraj spáchali naši predkovia tisíce rokov do zadu.

   Ospraveľnujem sa snažil som sa vykať ale asi mi to pri tom písaný ušlo, bol som vcelku rozptýlený.

   Odstrániť
  4. Bola to vražda prvorodených- takže neboli to len deti, bol to každý kto sa narodil ako prvý u svojich rodičov- od novorodenca až po starca...
   Problém je možno v tom, že sa na to dívaš pohľadom Európana 21.storočia- jednoducho Boh tak k nim pristupoval ako to potrebovali- lebo boli naozaj zatvrdnutí...a ver mi, Bohu to nerobilo radosť ani zaľúbenie, on nenávidel a nikdy nechcel ľudské obety- keď mali niekoho izraeliti bol to trest- lebo ako som spomínal vyššie odmenou za hriech je smrť.
   Asi si nestretol Ježiša osobne- možno si o ňom veľa počul, čítal- dokonca aj v Biblii...ale pokým sa s Ním nestretol osobne ako Šavol/Pavol v Skutkoch apoštolov je to len náboženstvo- keď sa s Ním stretneš tak ťa to naozaj zmení. Ako to zmenilo Jeho mnohých ľudí po ňom...vrátane mňa.
   Ježiš nezomrel za niekoho hriechy v minulosti...zomrel za Tvoje a Moje hriechy. Za hriechy každého jedného človeka ktorý bol je a bude . Keďže si bol veriaci asi vieš čo to je hriech- a ako som už 2x krát písal, odmenou zaň je smrť...
   No neprišiel na zem aby svet odsúdil, ale aby ho spasil- zachránil a dal mu nový Život- v Jeho láske. (porovnaj Evanjelium podľa Jána 5,17-18)
   On nás nechce súdiť ale chce aby sme žili s Ním a prišli ku Nemu.

   Neviem či poznáš takú slovnú hračku: "Ak je Boh všemocný dokáže urobiť kameň ktorý by sám nezodvihol?" Je to logický výmysel ale v jednom má pravdu- Boh vytvoril vec ktorou "nedokáže"-alebo skôr nechce- pohnúť- naša sloboda.
   Len v slobode môže človek milovať. Ľudí v koncentračnom tábore dokázali prinútiť k čomukoľvek, k najväčším zverstvám ale nedokázali ich prinútiť k jednému- aby ich ľudia milovali.
   K tomu nikdy nikoho neprinútiš. Preto nám Boh dal slobodu vybrať si. Milovať alebo nie. Preto toľko zverstiev je na svete- lebo ľudia majú slobodu. A používajú ju ako používajú.

   Ježiš preto musel zomrieť pretože Boh aj nekonečne miluje ale je aj nekonečne spravodlivý. Veď je to aj v nás- škrie nás nespravodlivosť, máme radi keď je všetko spravodlivé, keď každý dostane to čo mu patrí. (mám hodiny filozofie na škole a nejdeme teraz dúfam rozoberať čo je spravodlivosť :)- myslím jednoducho tu praktickú- ktorá je v každom z nás)
   A každý z nás dostane po živote čo mu patrí- a keďže Boh je milosrdný a nechce nám dať duchovnú smrť ktorá nám patrí, ponížil sa, stal sa vlastným stvorením (predstav si že by si sa ty napríklad stal sochou na 33 rokov), vlastným stvorením sa nechal ponížiť a zomrel- z lásky k nám. Za naše hriechy.
   Nie je to o tom že cirkev je zlá a vymýšľa si. nie je to o samých pravidlách. nie je to obmedzovaní a zlom nechápavom bohu.
   Je to o jeho láske. A o jeho túžbe po nás.
   Celé kresťanstvo. Celý kríž. Všetko.

   Odstrániť
  5. Prepáč ale to že to neboli len deti (vzhľadom však na to aké vekové zloženie má populácia bez antikoncepcie s takým nízkym priemerným vekom aký bol vtedy to však boli prevažne deti) ale aj dospelý muži a ženy, starci a starenky to predsa nerobí o nič lepším, práve naopak to je ako keby vrah ktorý vystrieľal polku škôlky pred súdom obhajobu povedal "nevraždil som predsa LEN deti."

   Boh nikdy nechcel ľudské obete? A čo Jefteho dcéra?


   Ako boh (teda ak by bol všemocný) by mohol naše hriechy odpustiť aj iným spôsobom ako propagovaním ľudskej obeti pretože smrť Ježiša na kríži de facto je ľudská obeť aj keď podľa kresťanskej viery v podstate boh obetoval len sám seba sebe čo je ešte zvrátenejšie pretože je to tým pádom len falošná obeta, ak si nesmrteľný, všemocný a vieš o tom predstieranie zomierania ti nemôže spôsobiť skutočné utrpenie no ty vyžaduješ od ľudí aby ti ďakovali za to že si sa obetoval hoci si v skutočnosti neobetoval vôbec nič.

   Nieje to logický výmysel ale jednoduchý logický dôkaz neexistencie skutočnej všemocnosti.

   Súhlasím že k láske sa donútiť asi nedá donútiť hoci taký Štokholmský syndróm stojí za zváženie. (a vlastne zo správnymi vedomosťami a chemikáliami by sa teoreticky dalo donútiť aj k láske)

   Znova sa ospravedlňujem ale tvrdiť že ľudská či "božia" obeta je ukážkou dokonalej spravodlivosti mi príde ako zvrátené, spravodlivosť sa predsa nedá nazvať smrť či utrpenie mysliacej bytosti pre veci ktoré ona sama nespáchala.


   Správnejšie by bolo chcieť odo mňa aby som si predstavil že sa 33 rokov vydávam za sochu :) Každopádne keďže neexistuje jeden jediný dôkaz či logický dôvod veriť v boha (iný ako strach zo smrti) nieje dôvod vôbec nad niečim takým vôbec rozmýšľať.

   Odstrániť
  6. Čo by bolo správnejšie a čo nie a ako by som to urobil ja, keby a keby to bolo tak, tak až vtedy možno uverím,
   dobre je to iba tvoj omedzený subjektívny názor.
   (a tým ťa nechcem uraziť)
   Ako sa hovorí sto ľudí sto chutí a ako vidno, ani Boh nevie uspokojiť všetkých ľudí a to je len dobre ,pretože dal ľuďom slobodnú vôľu, nech sa samy rozhodnú čo im je po chuti.
   A je to dobre aj z toho pohľadu, že to by ľudia potom boli naozaj iba slamené figúrky.
   A je to dobre aj z toho pohľadu, že človek sám musí nájsť cestu, pravdu a život.
   A s tými chemickými reakciami si zabil aj keby sa s nimi dala naprogramovať láska tak ta láska by už nebola skutočná ale umela a to už nikdy nieje ono
   ( ani umelý kĺb ani umelé zuby už nikdy nieje ono ale keď už, tak radšej ten umelý kĺb ako umelú lásku)

   Odstrániť
  7. Čo je len môj subjektívny názor? To že vražda detí nieje správna? No to je v skutku úžasný argument. Vyhnúť sa problému a zahovoriť to poukázaným na niečo samozrejmé.

   "ani BOH NEVIE uspokojiť všetkých" no a kam že sa to pominula tá jeho všemocnosť? Ale súhlasím že ak o ňom rozmýšľame len ako o imaginárnom kamarát asi takú schopnosť nemá. To si neber osobne ja len že niesi logicky konzistetný nemôžeš povedať že existuje všemocný, vševediaci boh ktorý niečo nedokáže... Respektíve môžeš ale tak zle hádam na tom niesi. Keby si povedal že všetkých uspokojiť nechce bolo by to o inom.

   V deterministickom vesmíre kde by naviac existoval všemocný vševediaci veľký brat neexistuje žiadna možnosť slobodnej voľby to len toľko k tým slameným figúrkam evidetne nerozumieš následkom toho v čo veríš.

   Sám z povahou z akou sa narodil v prostredí v akom sa narodil obklopený vonkajšími vplyvmi medzi akými sa narodil, naozaj si môže niečo nájsť...

   Tvoj nedostatok znalostí z biológie je obdivuhodný, poznámka v zátvorke to nebola len tak pre nič za nič ,každopádne porovnávaš neporovnávateľné, umelý kĺb ani umelý zub nieje to isté čo originál ale kĺb vypestovaný z kmeňových buniek či zub získaný rovnakým spôsobom by od toho pôvodného kĺbu nebol v ničom podstatnom odlišný rovnako by sa dali teoreticko umelo vyvolať pocity "lásky" nerozoznateľné od tých skutočných, nevravím že je to momentálne možné alebo že by to bolo na niečo dobré a už vôbec nie že by sa to malo niekedy robiť ale teoreticky v tom problém nieje. Každopádne je pekné ako si ignoroval všetko ostatné a vyjadril sa len k tým nepodstatným častiam.

   Odstrániť
  8. Ja viem čomu verím a nemám potrebu sa s tým tebou o tom zapodievať a rozoberať to tu


   iba niečo k tomu Ježišovi budem reagovať a iba na to som narážal že sa na túto obeť dívaš z omedzeného subjektívneho názoru
   pretože tá obeta nesie veľkú symboliku
   Ježiš sa obetoval preto lebo život je to najcennejšie čo mal a čo máme (ľudia považujú život za najcennejšiu vec čo majú)
   uvediem príklad rozdiel medzi kresťanmi a moslimami je ten že moslimovia zomierajú za Boha kým Boh zomrel za nás
   a zároveň vstal z mŕtvych teda nám ukázal že život sa smrťou nekončí

   Odstrániť
 10. Nemá zmysel písať traktátu tuná na diskusii a vyvracať autorove závery.
  Preto odporúčam knihu Kauza viera kde je väčšina autorových námietok podrobne vysvetlená.
  Ak niekoho zaujímajú odpovede na autorove námietky, môžu sa na to pozrieť i zdruhej, odbornej, stránky

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Súhlasím, túto tému spracovalo mnoho ľudí oveľa kvalitnejšie a v oveľa lepšom rozsahu ako ja kedy budem schopný. Ak by vás zaujímal aj názor druhej strany nie len na bibliu ale na náboženstvo ako také a viete po anglicky odporúčam napríklad tieto knižky najkratšia: Letter to a Christian Nation http://www.amazon.com/Letter-Christian-Nation-Sam-Harris/dp/0307265773 najznámejšia: God Delusion http://www.amazon.com/God-Delusion-Richard-Dawkins/dp/0618918248/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1345211088&sr=1-1&keywords=god+delusion najprovokatívnejšia: God Is Not Great http://www.amazon.com/God-Is-Not-Great-Everything/dp/0446579807 samozrejme existuje ich viac

   Ak neviete po anglicky existujú aj preklady Buh není velký http://www.martinus.sk/?uItem=69015 alebo Boží blud http://www.martinus.sk/?uItem=66667

   Odstrániť
  2. Odbornej? No mozno vam usetrim peniaze. Najprv si skuste precitat tuto recenziu: http://adam.humanisti.sk/?p=26

   Odstrániť
 11. Autor ma pravdu, ze moralka dnesnej doby sa odchylila od Biblie. To ale nie je chyba biblie, ale chyba "moralky" dnesnej doby. Dnes sa deti beztresne posmievaju plesatym, pracuju cez sviatky, neobetuju bohu.. A preto nas boh tresta vselijakymi krzami, globalnym oteplovanim ci ficom.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dufam, ze to bolo myslene iba ako vtip.
   Ako si vysvetlujes to, ze niektori ludia bibliu nikdy necitali a dokazu byt moralni? Vies o tom, ze existuje nejaka empatia, ci altruizmus? To nema nic s nejakou bibliou, ani inymi "starovekymi mudrostami".
   A to odchylenie od biblie... Si rad, ze sa dnes uz ludia nekamenuju, alebo by si to rad videl trebars niekde na sidlisku? Veriaci si radi vyberaju ceresnicky z biblie, ale ak sa to ma brat ako celok, tak by ste mali plnit aj tie najprimitivnejsie a sadisticke prikazy z biblie. Napr. ukamenovat zenu, ak sa pocas svadobnej noci zisti, ze nebola panna a mnoho dalsich "uzitocnych" rad.

   Odstrániť
 12. Vytrhnutie z kontextu vnímam ako vytrhnutie z kontextu celej Biblie, tzn. jej posolstva ako celku.
  Uvediem príklad.
  V evanjeliu Jánovom v osmej kapitole "doviedli zákonníci a farizeovia k Pánovi Ježišovi ženu, pristihnutú v cudzoložstve, a postaviac je do prostriedku
  povedali mu: Učiteľu, táto žena bola pristihnutá pri skutku, keď cudzoložila. A v zákone nám prikázal Mojžiš kameňovať také ženy, nuž čo ty hovoríš? Ale to povedali pokúšajúc ho, aby ho mohli obžalovať. A Ježiš sa zohol dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opytovať, pozdvihol sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kameň. A opäť sa zohol dolu a písal na zem. Ale oni počujúc to a súc obviňovaní od svojho svedomia vychádzali jeden po druhom, počnúc od starších až po posledných, a zanechaný bol Ježiš sám, i žena, stojaca v prostriedku. A keď sa zase pozdvihol Ježiš a nevidel nikoho okrem ženy, povedal jej: Ženo, kde sú tamtí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? A ona riekla: Niktorý, Pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem; iď a nehreš viacej. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlo sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života."

  V starej zmluve (rozumej dobe pred ukrižovaním a vzkriesením Krista) bolo stanovené potrestať smrťou toho, kto by cudzoložil 3.Moj20:10. Je to vyjadrením Boha, ktorý má "nulovú toleranciu" k hriechu. Zároveň však platilo, že ak neverný partner - cudzoložník prejavil ľútosť a túžbu po odpustení, presnejšie, ak mu ukrivdený - podvedený partner odpustil, trest sa nekonal.

  V tomto príbehu vidieť, že zákonníci a farizeovia nepriviedli cudzoložnicu apriori z dôvodu poslúchať zákon daný skrze Mojžiša, ale z dôvodu, aby mohli nejako prichytiť a obviniť Pána Ježiša z toho, že buď nie je láskavý a milosrdný alebo neposlúcha Zákon. Oni podľa mňa vedeli, že toto je na "učiteľa Ježiša" pasca z ktorej podľa nich nevyviazne. Pán Ježiš je však nie len nejaký učiteľ, ale aj Syn Boží, ktorý vidí do srdca človeka - aj mne aj Tebe.
  Pre farizejov a zákonníkov prípadná smrť nejakej ženy v tomto útoku na Pána Ježiša nehrala rolu. Im išlo iba o Neho, pretože Ho nenávideli.
  Naopak, Pánovi tu išlo o všetkých (a ide stále - zomrel aj kvôli Tebe) a nevynechal ani "chuderku pristihnutú". Napokon dobrú lekciu od svojho "prebudeného" svedomia dostali všetci a osobitne aj cudzoložnica. Verím, že bola "dvakrát" zachránená - od ukameňovania a od slabosti ďalej cudzoložiť.
  Slovami Pána Ježiša, ktoré sú vierou prijaté, sa dodnes dosahuje rovnaký účinok na ľudské srdcia - odpustenie hriechov, tzn. Božia milosť a zmocnenie víťaziť nad hriechom (aj keď mnoho klesáme všetci Jak3:2). Ten, kto uveril Pánovi Ježišovi celým srdcom, nezostane v hriechu trvale ležať...

  Chcel som povedať, že vybratými citátmi z Biblie sa samozrejme dá vyvodiť-povedať čokoľvek, ale to nedá o Biblii pravý obraz a už vôbec nie o Biblickom Bohu, Pánovi Ježišovi Kristovi.

  Prajem každému, aby tú "prekonanú" Bibliu čítal znova a znova s pokornou túžbou spoznať Pravého a Živého Boha, majiteľa nebies a zeme, ktorý veľmi miluje ľudí a osobne nenásilne sa zaujíma dokonca aj o mňa a Teba.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Dobre, este mi povedz preco prave bibliu? Svatych knih je viacero a vsetky su predsa od nejakeho boha. Napriklad Avesta, alebo indicke védy. Alebo Koran, tam Jezis nie je ziadny bozi syn.

   Odstrániť
  2. Strašne neznášam tú blahosklonnú malinovku, že Boh nás všetkých miluje, dokonca aj mňa.
   Ale ako povieš. Tak potom Ti iste nebude vadiť, že už vyrábam Tvoju voodoo bábiku a hádaj, čo s ňou urobím.
   Vieš, lebo mne môj "boh" povedal, že to by bolo najlepšie.

   Odstrániť
  3. čo je zlé na cudzoložení?

   Odstrániť
  4. Preco Bibliu:

   1. viera - bez tej si tazko obhajis lubovolnu knihu, aj Bibliu
   2. laska a nadej - nekonecne milosrdny a spravodlivy Boh, ktory nas nesmierne miluje a chce nam dat to najlepsie, tj. nadej oproti ateizmu, zaroven dokonaly priklad lasky, ked Jezis isiel sam trpiet za nevinnych

   Preco nie inu knihu:
   1. Boh sa prejavil konkretnym ludom a tak ukazal, koho si vyvolil: Mojzisovi sa zjavil v horiacom kriku, potom niekolko ran, ktorymi sa dal poznat, prechod suchou nohou cez more, zjavenie na hore Sinaj. Elias - ohen z neba na oltar. Jezis - znamenia velke znamenia pri smrti, splnene proroctva o mesiasovi - slepi vidia, chromi chodia, malomocni su ocisteni, mrtvi vstavaju, ...
   2. spolahlivost prepisov - pocitanie vyskytov jednotlivych pismen, slovo a pismeno v strede kazdej knihy aj versov - a ked to nesedelo alebo sa raz pomylili, tak to nepreskrtli, ale spalili cely spis. Teda nie je mozne, ze by to niekto len tak upravoval.

   Odstrániť
  5. PJ, aj ty si zo mna robis srandu?

   1. Boh sa prejavil, atd... Ale toto uz mas z biblie! Ja som sa pytal, preco by som si mal vybrat prave tuto knihu, kde sa pise, ako sa udajny Boh udajne prejavil alebo neprejavil. Beriem akurat tu vieru, to je asi tak jediny dovod.
   Co sa tyka naplnenia proroctva, ako vies ci sa naplnilo? Aky problem bol pre autorov noveho zakona napisat ho tak, aby nadvazoval na prorctva stareho zakona a akoze ich naplnil? Ziadny.

   No a ta laska a nadej. To, ze vsetci, ktori nenasleduju Jezisa budu zatrateni, to nie je ziadna laska a nadej, ale primitivne vyhrazanie. Okrem toho tie hnusne pasaze, ktore su citovane v samotnom clanku, to je dost odpudzujuce, aby som mohol bibliu brat, ako dielo akehokolvek nekonecne genialneho a laskaveho stvoritela.

   Odstrániť
  6. Laska a nadej - vies co je to nasledovat Jezisa? To nie je "len" chodit do kostola. To je hlavne o takom zivote, tuzbe po pravde a ide aj o samotne hladanie pravdy. Medzi katolikmi je zhoda, ze ak niekto hlada pravdu s uprimnym srdcom, tak nebude zatrateny. Hladanie pravdy spociva aj v zivote podla svojho svedomia.
   Mimo to je tu naviac nekonecne Bozie milosrdenstvo, ktore moze zachranit aj niekoho, na koho tieto podmienky "nesedia". Preto si nemyslim, ze ide o nejake vyhrazanie - moznost zit podla svojho svedomia ma kazdy.

   "Hnusne pasaze" je treba citat po precitani zakonov a nariadeni z tej doby, kde islo o bezne tresty. Okrem toho ide o konkretne veci - ukazanie, ako velmi skodi vsetko zle.

   Ad Biblia - preco nemozem odovodnovat jej vyber aj obsahom?

   Odstrániť
 13. Starý zákon a Nový zákon sú len legendy zmiešané s historickými udalosťami. Ale aby nejaké knihy, ktoré boli napísané pred 2000 rokmi, boli vzorom morálky v 21.storočí? Je to smiešne!

  OdpovedaťOdstrániť
 14. teraz môžeš napísať druhý článok s názvom: Biblia - dokonalý vzor morálky! a pridať tam citáty z biblie s príbehmi ktoré sú morálne aj z dnešného hľadiska. každý kto čítal bibliu si z nej niečo zoberie, ty si si zobral toto, nuž proti gustu...
  biblia bola písaná pred viac ako 2000 rokmi, najstarišie príbehy majú viac ako 4000 rokov, je podľa mňa jasné že nie sú písané pre dnešného človeka. stačí si len predstaviť ako sa vo vtedajšej dobe bezzákonosti, brutality, neustálych vojen, chorôb, hladomoru, bez nejakej nádeje do budúcnosti, s každoddeným bojom o holé prežitie naozaj veľmi ťažko žilo. aby malý kmeä izraelitov prežil, vybudoval si nejaký systém (resp. sa nechal inšpirovať okolitými národmi), zákkonosť a ako vieme boli to tvrdé zákony a podľa vtedajších meradiel boli jednoducho morálne (pre nich). to že to bol úspešný systém dokazuje prítomnosť židov aj v dnešnom svete, veď kdeže sú už dnes sumeri, babylónčania atď?

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nie nemôžem, dokonalý znamená bez chybný, ak by bola dokonalý zdroj morálky bola by aplikovateľná v každej dobe. Dobrý zdroj morálky to kedysi byť mohol, nemusel ale mohol to nespochybňujem a ani to že v biblie sú aj pekné morálne príbehy.

   Presne to že niesu písané pre dnešného človeka som sa snažil povedať.

   A čo sa týka iných národov tak samozrejme mnohé zanikli ale napríklad taký Číňania sú tiež stále tu. Hovorí to niečo o Konfucianizme alebo Taoizme?

   Odstrániť
 15. Cawte všetci. Možno trocha dlhý príspevok, ale ak si ho prečítate, myslím, že porozumiete viacerým veciam, čo sa týka toho, ako sa Boh (a taktiež Biblia) pozerá na veci.
  Na začiatok...myslím si, že ak je reč o celom kontexte Biblie, teda čo Biblia skutočne tvrdí vo všetkých knihách a ako to spolu všetko formuje jeden určitý svetonázor, tak LukášPeter ako kresťan, ktorého sa určite dotkol Boh, tu podal zatiaľ najrozumnejšie príspevky.
  V prvom rade musíme porozumieť tomu, že nikto nemôže porozumieť Biblii IBA svojim rozumom. Z hľadiska kresťanstva človek na úrovni rozumu (teda duše) prichádza k POZNANIU, ale človek na úrovni ducha prichádza k ZJAVENIU. To, že Ježiš trpel na kríži znie ako totálna bájka pre dnešný zmaterializovaný svet. Beriem, chápem, veď ak je niekto zmaterializovaný a od malička vychovaný v tom, že duchovno je len smiešny výmysel ľudí, tak potom pre neho je to iba bájka. Ale realita je odlišná.

  Duchovný svet existuje, a tí, čo si namyšlajú, že sa pozerajú na veci z nadhľadu, sa môžu veľmi mýliť. Totiž ľudský um je veľmi obmedzený a pokiaľ človeku Boh neodostrie zrak, nikdy nemôže porozumieť tejto veci, o ktorej sa tu bavíme. Je teda potom zbytočné sa baviť o kontexte.

  Boh je živý, stvoril ľudí na svoj obraz, sú mu teda v mnnohých veciach podobní, ale nie sú ako On na 100%. Stvoril nás, aby sme žili dokonale, ale dal nám jednu vec, ktorá odzrkadluje Jeho dokonalú LÁSKU, a to je SLOBODA. Prví ľudia sa SLOBODNE rozhodli zhrešiť, čo znamená urobiť niečo inak, ako Boh povedal, teda NEPOSLÚCHNUŤ JEHO RADU. Týmto prišiel do života nás všetkých hriech a od tej doby Boh kul plán ako ľudí hriechu zbaviť.

  Najskôr prišlo obdobie ZÁKONA, ktor priniesol Mojžiš. Zákon bol daný na jednu vec, a síce, aby UKÁZAL, ešte raz UKÁZAL, čo je v Božích očiach dobré a čo zlé. Čiže je to Boh, ktorý určuje či je niečo hriech alebo nie. Veľmi sa mýlime, ak si myslíme, že človek je "MIEROU VECÍ". Toto je zvrhlá humanistická teória, ktorá tvrdí, že každý z nás cíti sám, čo je dobré a zlé. Je to nezmysel. ABSOLÚTNO existuje, kto iný má právo povedať ABSOLUTISTICKY, čo je dobré a čo je zlé, ak nie ten, čo nás všetkých stvoril, čiže STVORITEĽ = BOH.

  On si vyvolil Izrael, dal mu zákon a povedal mu, že ak Ho bude nasledovať, zažije iba dobré veci, zdravie, materiálnu prosperitu (= darenie sa), dobrú prácu, úrodu, deti, atď.
  Na to, aby sa tieto veci DOKONALE prejavili v živote Izraelského ľudu, musel Izrael napĺňať zákon a taktiež musel sa ochrániť od okolitých národov (=pohanských a barbarských), ktoré v očiach Boha veľmi hrešili. Spomínanými hriechmi sú napr. prevádzanie detí cez oheň, obetovanie detí, smilstvo, sexuálne hriechy, násilnosti, modloslužba, okultizmus, astrológia, atď...množstvo ďalších.

  Doba, v ktorej Izrael ako národ začal svoju existenciu, bola drsná a národy sa likvidovali navzájom. To znamená, že na to, aby Izrael prežil a bol úšpešný v hľadaní Božích ciest a v naplnení Božieho zákona, musel taktiež bojovať spôsobom, akým bojovali aj ostatní, čiže vojna, násilnosti, atď. Obdobie starého zákona môžeme nazvať aj obdobím "OKO ZA OKO, ZUB ZA ZUB", čiže za zlé sa odplácalo zlým, nie dobrým. Boh skutočne miloval Izrael a po tom, čo ľudia padli do hriechu, chcel v ňom skutočne odraziť svoj dokonalý plán.

  ALE...BIG BUT...Izrael sa skladal z nedokonalých ľudí a tiež nevládal naplniť tento zákon, preto OBDOBIE ZÁKONA z pohľadu Božieho sa skončilo tým, že Boh poslal svojho jediného Syna - Ježiša Krista z Nazaretu, ktorý mal prísť na to, aby dal ľuďom to najviac, a síce mal dať za nich život. V tomto je podľa mňa obrovské zjavenie, obrovské tajomstvo, ktoré sa dá biblicky vysvetliť.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. V tvojom prispevku tvrdis rozne veci, ale dokazy nepodavas ziadne. Vraj Boh povedal... vraj vyvoleny Izrael... vraj prvi ludia zhresili... Ved toto je vsetko iba zidokrestanska mytologia, lenze existuju aj ine pribehy o stvoreni a mnozstvo inych bohov. Takisto udajny duchovny svet, vsetko je to len vec viery, ale nie dokazov. A bez dokazov moze hocikto tvrdit hocico, ale ako si potom vyberies, comu este verit a comu uz nie? Ja poviem, ze Boh mi povedal toto a tamto, no a ty to nikdy nevyvratis, lebo ja proste viem a hotovo, mozes sa aj na hlavu postavit.

   Zvrhla humanisticka teoria? Tu uz pises ako krestansky fanatik. Vies kto je zvrhly? Udajny zidokrestansky Boh. Si predstav, ze existuje bytost, ktora je vsemohuca, moze spravit co sa jej zachce a to v jednej sekunde. Napriklad spasit ludstvo, ci odpustit mu, alebo cokolvek ine. Opakujem - vsemohuca bytost. Toto slovo mnoho krestanov strasne podcenuje. A teraz pozrime co ta vsemohuca bytost robi. Najprv sa rozhodne, ze za odtrhnutie ovocia zo stromu budu trpiet vsetky nasledujuce generacie az do konca sveta - prva chora zvrhlost. Potom rozhodne, ze vyhladi cele ludstvo, lebo sa mu nepaci, ako sa jeho vytvor sprava - dalsia chora zvrhlost. Potom sa rozhodne, ze chce spasit ludstvo, ale nemoze (alebo nechce?) to spravit inak, iba tak, ze na zem musi zoslat tretinu seba sameho, teda svojho syna, ktoreho necha sadisticky zavrazdit a az potom moze spasit ludstvo - to je asi najzvrhlejsi vyplod choreho mozgu. Ako keby nevedel lusknut prstami a hotovo, vybavena vec. Opakujem, vsemohuci, vsemohuci, vsemohuci. Zapiste si to slovo za usi a rozmyslajte co to znamena a porovnajte s tym, co robi ten babrak Jahve.

   A vobec, predstava dokonaleho tvorcu vesmiru, ako tu pripravuje plany na nejake spasenie , to je tak neskutocne trapne, ze to az boli. Ten vas dokonaly tvorca vesmiru je asi tak na urovni postaviciek z rozpravky "A je to". Ja keby som v neho veril, tak v ziadnom pripade neuverim, ze tu ma vyvoleny narod, ze dava idiotske prikaze na ukamenovavanie zien, ze vrazdi deti a dokonca ho zaujimaju muzske predkožky. Naozaj trapnost neskutocna. Ako nejaky tretotriedny primitivny bozik, to by este mohlo byt, ale dokonaly tvorca vesmiru? Tak toto nie, v ziadnom pripade.

   Odstrániť
  2. Byť tebou, bol by som asi opatrnejší čo sa týka vyjadrovania sa na adresu Najvyššieho. To, že v Neho neveríš je tvoje osobné rozhodnutie, ale aj tak ti odporúčam byť opatrný. Slnko vychádza aj na takých, aj na takých. Nevieš, čo máš pred sebou, čo ťa čaká. Boh ti dáva šanču, aby si sa obrátil a uveril v ten "smiešny" spôsob, ktorým ťa chce zachrániť, pretože za svoj hriech si zaslúžiš nič viac, ale len večné zatratenie presne tak ako aj ja. Lenže milosť je v tom, že Ježiš to odtrpel za teba. Nepotrebuješ, aby mŕtvi vstali a prišli za tebou povedať ti, že peklo je reálne. Môžeš obísť túto možnosť skrze VIERU v Ježiša. Áno, dobre si to povedal, to, prečo tieto veci tvrdím je to, že v mojom vnútri je VIERA - nadprirodzená viera. A skrze vieru v Ježiša vieš mať s Bohom vzťah. Si iba človek, krehká bytosť, dnes si hore, zajtra môžeš byť dole, dnes si hrdina, zajtra môžeš prosiť o milosť, premýšľaj nad tým, nemáš, čo stratiť.

   Odstrániť
  3. Ondrej, viem ze nie si hlupak, pamatam si ta z nejakych diskusii pred par rokmi a urcite si rozumny clovek, ALE toto co tu pises naozaj nedava zmysel.
   Naozaj si to predstavujes tak, ze uzasna bytost, ktora dokaze stvorit vesmir a je nekonecne genialna, musi tu na Zemi vymyslat nejake specialne plany na zachranenie tych, ktorych sama vytvorila, pretoze sa jej nepaci, co jej vytvory robia? Dava mi sancu? Oh, naozaj velmi pekne od neho. Stvoril ma, aby mi dal sancu ist do neba alebo do pekla. Ty naozaj veris vo vecne zatratenie? Nekonecny trest za konecne mnozstvo pozemskych hriechov, navyse vykonanych nedokonalou bytostou? To nemozes mysliet vazne. Povedz, zamyslas sa niekedy nad tym, ci sa toto aspon priblizuje nejakej spravodlivodti? Mozno len nemas predstavu, co je to vecnost oproti beznym 80 rokom zivota, hm?
   Milost je v tom, ze Jezis trpel? Naozaj nepocujes, ako nezmyselne to znie? Pretoze milost a odpustenie je o tom, ze niekomu nieco odpustim a nikto za to nebude trpiet. Toto co robil udajny Boh, to nie je milost, ale obycajne vykupne, ktore si sam vybral, ako nejaky terorista. Odpustil by si niekomu zly skutok iba tak, alebo by si ho nechal, aby najprv dokopal tvojho syna a az potom by si mu odpustil? To nie je odpustenie. Ty si proste chcel, aby najprv bolo vykonane nejake nasilie na niekom. A to uz ani nehovorim o tom, ake ubohe by bolo cosi take od vsemohucej bytosti, tvorcu vesmiru. Zeby sa nezmohol na nic lepsie, ako na krvave ''riesenia''?
   Takisto na zamyslenie je aj to, ako krestanstvo uci, ze kazdy clovek je hriesny a v podstate si zasluzi trest, preto potrebuje nejakeho spasitela. Mne sa toto naozaj hnusi. Takto by si ma teda Bozicko neziskal. A uz vobec nie, ak uplatnuje princip kolektivnej viny - prvi ludia zhresili, cely svet za to bude pykat, dokonca aj zvierata a rastliny. Uplne zle zle zle, totalne chore.

   Dakujem ti za radu, ale ver mi, ze rozmyslam o tom uz davno a velmi casto. Jednoducho je absolutne nezlucitelna predstava dokonalej bytosti, ktora stvori vesmir a potom niekoho, kto na nejakej malickej Zemi nevie alebo nechce spravit poriadok, ale posiela tu kohosi ukrizovat, ma pripravene nebo a peklo a podobne nezmysly. Toto je proste nonsens.

   Odstrániť
 16. Boh napr. zakazoval jesť krv, pretože v krvi bola duša človeka, duša zvieraťa. Keď ľudia zhrešili, Boh zabil zviera, aby im dal kože na zahalenie sa. Od tej doby existovali obete zvierat, pretože ľudia sa chceli zmieriť s Bohom. Ideou obete je PRELIATIE KRVI, čiže "NIEKOHO KRV ZA NIEKOHO INÉHO". Takto celé stáročia aj Izraeliti obetovávali za svoje hriechy a prestúpenia zákona živé zvierata, lebo ich krv dokázala mnohokrát ospravedlniť ich prestúpenia.

  Lenže krv zvierat nebola nikdy dokonalá, tak sa rozhodol Boh poslať JEŽIŠA KRISTA, On naplnil zákon, čo znamená, že nikdy nezhrešil a všetko dodržal perfektne a potom dokončil svoju misiu tým, že svoj život dal za Izrael. Ježiš teda prišiel zachrániť tzv. "stratené ovce Izreala", čiže Izraelitov, ktorí zblúdili. Lenže Izrael ako národ, ako celok, neprijal Ježiša, množstvo Izraelitov nerozpoznalo v Ježišovi tú osobu, skrze ktorú môžu byť zmierení s Bohom.

  Fakt je ten, že ak niekto "UVERÍ V JEŽIŠA KRISTA AKO V TOHO, KTORÝ BOL POSLANÝ BOHOM, UVERÍ V TO, ŽE ZOMREL ZA NÁS A VSTAL Z MŔTVYCH, ČÍM VLASTNE ZVÍŤAZIL NAD SMRŤOU, TAKÝTO ČLOVEK MÁ OD BOHA VEČNÝ ŽIVOT" Nie preto, lebo si ho zaslúžil, ale preto, lebo Boh dal MILOSŤ, MILOSŤ, MILOSŤ, MILOSŤ.

  Preto po období ZÁKONA, ktoré bolo veľmi tvrdé (oko za oko, zub za zub) prišlo OBDOBIE MILOSTI, MILOSTI, MILOSTI. Toto obdobie MILOSTI stále trvá, kým nepríde znova zmena obdobia. Obdobie milosti je obdobím, kedy vy všetci, čo to tu čítate sa môžete zmieriť s Bohom. Nehovoríme tu o rituále, ani o nejakej predpísanej liturgii. Hovorím tu o jedinej veci - že sa človek zastaví, pokorí sa vo vnútri a zavolá na svojho Otca, ktorý ho stvoril. Hovoríme tu o tom, že aj ty môžeš zažiť to, že sa ťa Boh-ten živý Boh (nie ten, ktorý je stvárnený sprzneným kresťanstvom, ktoré dávno odišlo od Jeho ciest), ktorý stvoril človeka, človek sa od Neho vzdialil a teraz znova Boh načahuje ruku, dáva šancu, aby sa mohlo k Nemu vrátiť čo najviac ľudí.

  Máte SLOBODU, to je proste Jeho láska, ale nemyslíte si, že iba kvôli tomu, že Vašou hlavou neviete vylúsknuť veci v Biblii, že kvôli tomu je to všetko vymyslená hra. Boh miluje, nie sentimentálnou láskou, ale miluje skutkom, to znamená, že dal to najviac, dal svojho Syna, to by možno neurobil nikto z nás. Dal Syna, ktorý si odniesol náš HRIECH, naše PRESTÚPENIA, a ak v Neho uveríme a poprosíme Ho o odpustenie, môžeme zakúsiť Jeho odpustenie na vlastnej koži. Ja som to zažil. Pokoj a radosť, ktoré dáva Boh vtedy, keď ti odpúšťa hriech sa nedá zrovnávať s pokojom a radosťou, ktoré ti dáva tento svet.

  SAMOZREJME mohol by som argumentovať na tie mnohé situácie, ktoré boli napísané v tých úryvkoch, ale O MNOHO LEPŠIE je, keď všetci, čo sme tu prestaneme byť "hrdinami" a vo svojom vnútri skutočne zavoláme na Boha. Zažil som, že Biblia vie hovoriť k srdce človeka veľmi osobne, dôvod je jednoduchý = BOH JE ŽIVÝ A KEĎ SA ON ROZHODNE ZJAVIŤ VÁM VECI V TOMTO SVETE SKRZE BIBLIU, TAK TO PROSTE UVIDÍTE, BUDETE TOMU VERIŤ A BUDETE CHCIEŤ PODĽA TOHO ŽIŤ.

  Prajem Vám nájsť živého, mocného Boha, ktorý odpúšťa, zachraňuje, uzdravuje nevyliečiteľné choroby (zažil som veľa svedectiev), oslobodzuje od poviazaní a vecí, ktoré Vám v živote ubližujú a ktoré Vás zväzujú.

  Ondrej

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Takze bez krvavej obete by nam Boh milost nedal... Nemohol by? Nechcel by? Ondrej, co je to podla teba odpustenie? Napriklad to, ze mi niekto ublizi a poviem, ze je to dobre, uz sa na nho nehnevam? Alebo to, ze by som vzal svojho syna a nechal ho rozsekat macetou a az potom by som povedal, tak, teraz je to uz v poriadku, odpustam vam. To je totalne chore.
   Navyse, berme do uvahy, ze toto robi vsemohuca bytost, tvorca vesmiru, nekonecne genialny. Avsak jeho udajne konanie je neskutocne primitivne. Mozete sa tu vsetci vyhovarat na realie doby a podobne veci. Ale pytam sa. Je Boh nadcasovy a mozeme ho brat ako zdroj absolutnej moralky? Alebo sa Boh prisposobuje primitivnym ludom podla doby? Ked treba, tak vrazdi a tresta, inokedy je zase krotky ako baranok a rozdava lasku? Naozaj na smiech. Opakujte tu slovo milost kolko chcete, ale toto je jednoducho neprijatelne.
   Odporucam aj moj predosly prispevok (18. aug. 14:38)

   Odstrániť
  2. Čítal som aj tvoj predchádzajúci príspevok, aj som ti odpísal. Je to jednoduché jak facka. Keď človek hreší, čo znamená, že koná inak ako Boh hovorí, na jeho život má nárok diabol. Diabol vie priniesť do života človeka chorobu, závislosti, poviazanosti, chudobu, atď. Aby na nás diabol nárok nemal, musel nás Boh vykúpiť. Preto sa hovorí, že Ježiš nás vykúpil z hriechov. Jeho krv bola výkupným za tvoj hriech, Boh už zaplatil za teba. Ak prijmeš Kristvou obeť, vtedy máš právo menovať sa Jeho dieťaťom a si zachránený od večného utrpenia, lebo ZAPLATIL ZA TEBA. Áno z nášho pohľadu to mohol spraviť asi rôznymi spôsobmi, ale On sa rozhodol, že ZAPLATÍ tým najvzácnejším, čo má. Tak sa rozhodol vzdať sa všetkej slávy a bohatstva a stal sa človekom a položil život za teba. Keďže má všetkú moc, tak aj vstal z mŕtvych a tí, čo v Neho uveria, majú v Ňom VEČNÝ ŽIVOT.
   Tvojou úlohou je UVERIŤ, činiť pokánie, čiže prosiť o odpustenie hriechov a odpustiť iným, lebo ak ty neodpustíš, ani tebe nemôže byť odpustené. Takže ty syna nemusíš rozsekať, ale On to urobil, lebo vedel, že za teba musí zaplatiť výkupné. Presne za teba.

   Prečo to neurobil inak? Prečo nespasí svet lúsknutím prsta? Lebo je LÁSKA. On je dokonalá láska. Dokonalá Láska dáva SLOBODU každému. Aj tebe dal slobodu. On slávny a mocný vyčkáva na to, či sa rozhodneš pre cestu ŽIVOTA a ty sa tu na nete rúhaš Jeho menu a On stále čaká a ak sa rozhodneš kajať sa pred Ním skôr ako príde Tvoj čas, zaručene verím, že ti dá milosť i keď si hriešnik ako my všetci okolo.

   Odstrániť
 17. Autorovi adresujem niekolko usmerneni, kedze profesionalne sa venujem prednaskam o Biblii. 1. Suhlasim s tymi, ktori hovoria, ze ste vytrhli citaty z kontextu. Tym nemam na mysli len kontext knihy, ale predovsetkym historicky, kulturny, nabozensky, socialny kontext, v ktorom dane spisy vznikali. Ked pisete, aby sme na obranu uviedli kontext my, tak to predpoklada znalosti blizkovychodnej literatury, prostredia, doby. A to sa neda uviest na par riadkoch. Hodnotit dobu a autorov pred 2000-3000 rokmi na zaklade nasej doby je uplne nepochopenie. Pri vyklade je potrebne brat na zretel svet autora, svet textu, svet citatela, mat znalosti literarnej hermeneutiky - teoria vysvetlovania a intepretacie diel, napr. diela znameho francuzskeho autora Paula Ricoera, poznate ich? znalost biblickych jazykov, kultury, doby... Poznate to vsetko??? 2. Preco neuvediete aj zdroje, ktore hovoria, akymi kriteriami je potrebne vysvetlovat tieto texty? Predpokladam, ze ich nepisete preto, lebo ich vobec nepoznate. Za Katolicku cirkev jestvuje: Dokument 2. vatikanskeho koncilu "Dei Verbum"; dalej dokument Papepzskej biblickej komisie "Interpretacia Biblie v Cirkvi" a "Biblia a moralka". 3. Väcsinu casti, ktore ste citovali, su zo Stareho zakona, tzn. zo spisov, ktore su posvätne pre zidovstvo. Adresujete aj im tuto vyzvu? 4. Samozrejme, nemusite poznat dokumenty, ale precitali ste si diela skutocnych odbornikov v danej oblasti, co oni hovoria ohladom tychto textov? To su ludia, ktori casto 30-40 rokov sa profesionalne venuje Biblii, poznaju semitske jazyky, tzn. popri hebrejcine akadsky, ugaritsky jazyk atd., poznaju nabozensku literaturu okolitych narodov Egypta, Mezopotamie... skor, mohli ste si precitat ich vyjadrenia.Tieto kapacity si nedovolia pri vsetkej svojej vzdelanosti (a mozno prave preto) take zavadzajuce tvrdenia ako Vy.
  Aj preto Vas clanok jcelkovo vyznieva ako diletanstvo na velmi zjednodusenej urovni mozno zaujme bulvarne clanky a vyvola vasne. Skoda, lebo prave tym trpi spolocnost, ze sa nehlada pravda, ale sa hladaju zjednodusene slogany a rychle vysvetlenia. Smutne. Velmi smutne.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Článok tvrdí biblia nieje bezchybný zdroj morálnych pravidiel (prítomný čas samozrejme) + ukážky niekoľko častí pre ktoré sa za bezchybnú v tomto smere považovať nedá. Nič viac nič menej ak vravíte že aj cez vraždu detí môže byť morálne bezchybná prosím... To či je z tohto hľadiska bezchybná alebo vôbec hodnotná v tejto dobe nemá nič spoločné z reáliami doby v ktorej vznikla na tých záleží len ak hodnotíte či bola alebo nebola pokroková v svojej dobe...

   Vždy mi ako niekomu kto sa zaoberá vedou príde veľmi zvláštne keď sa musia písať knihy o tom ako rozumieť inej knihe, mám potom vždy pochybnosti o kvalite tej knihy prvej.


   Áno adresujem aj im túto výzvu hoci absolútne netuším o akej výzve hovoríte nemám pocit že by som v článku k niečomu vyzýval ak vy ten pocit máte no to už je iná vec...

   Aby ste dokázali pochopiť či je správanie všetkých postáv v hamletovi etické nemusíte študovať Shakespearove dielo celí život a čo sa týka biblie je to úplne o tom istom...

   Bol by som rád keby ste jasne sformulovali ktoré tvrdenia sú zavádzajúce, väčšina článku sú len citáty mojich tvrdený bolo dosť málo.

   Samozrejme že je to diletanstvo = laickosť niesom Teológ (a musím povedať že našťastie hanbil by som sa sám pred sebou) .

   Po pravde je mi strašne smiešne keď niekto evidentne obhajujúci nejaký náboženský systém hovorí že je smutné že sa nehľadá pravda ale zjednodušené slogany a rýchle vysvetlenia je to strašne ironické od ľudí ktorý keď nevieme odpovedať na nejaký zložitú otázku o svete a živote inklinujú k vysvetleniu "Boh to spravil". To je smutné, veľmi smutné. Rovnako ako to že namiesto toho aby ste napadli akýkoľvek argument ako taký alebo nejaký chybu vysvetlili inak ako snažením sa poukázať na to že "ale nie predsa všade sa tam zabíja," ako je to tu zvykom píšete kopu vecí ktorými jasne ukazujete akurát to že Vás biblia živí. Čo ma neohuruje o nič viac ako keby Vás živil Korán, Védy alebo výklad gréckych Báji a Mýtov.

   Odstrániť
  2. Fanofgenetic, super prispevok :-)

   Odstrániť
 18. Vytrhnute z kontextu? Politika se dela prave z toho co lze a co nelze z kontextu vytrhnout. Kniha Genesis obsahuje seznam narizeni (tech ktere nevymazaly koncily - prej slovo bozi xixixi), kde je zakaz sodomie hned vedle zakazu pojidat morske plody a prikazu vyhazovat jidlo po 48 hodinach.
  Kdy se naposledy srocovali katolici pred rybarnou presvedcovali kolemjdoci, ze kalamary a krabi tycinky ohrozuji jejich viru a tradicni hodnoty?

  OdpovedaťOdstrániť
 19. Fanofgenetic, napr. ja som kresťan (nie katolík) a totálne chápem tvoje argumenty. Vôbec by som sa ako kresťan nevyhováral na to, že nechápe niekto kontext doby, podľa mňa tvoje otázky sú úplne normálne, normálne je aj to, že na základe tých drsných skutkov zo Starého Zákona sa Vám zdá Biblia a Boh drsní, ale poviem ešte jedno, že ak sa ti dá Boh spoznať ako živý Boh, tak tieto veci časom určite tiež porozumieš, pretože všetko v Biblii dáva zmysel. A ak si myslíš, že nie, tak sa o tom skôr či neskôr presvedčíš, pretože raz príde ten čas, kedy ľuďom budú veci odhalené, pre niektorých bude síce neskoro, ale bude predsa. Poznám veľa ľudí, ktorí majú podobné argumenty ako ty, resp. mávali kedysi, a keď skutočne začali hľadať to, či Boh je reálny, On sa im dal spoznať, On sa dáva sponzať, komu On chce. Je len trúfalosť ľudí myslieť si, že oni majú najlepší pohľad na vec. Boh je jediný, kto môže súdiť, posúdiť vec, situáciu, okolnosti. My všetci, ľudstvo, sme skazené myslením, ktoré je do nás vštepované už od útleho veku. Takže kto sme my ľudia, že si myslíme, že takúto náročnú vec vyriešime iba obyčajným argumentovaním? Vôbec nevyriešime. Keď už nič iné, zapamätaj si aspoň jedno a to slovo ZJAVENIE...to znamená, že na to, aby si prezrel a pochopil veci, potrebuješ ich mať ZJAVENÉ, tvoju rozumové poznanie ti nepostačí. Veci duchovného sveta nikdy hlavou nepochopíš, pretože je to iná dimenzia, niektorí to nazývajú 4. dimenzia. Možno ako materialista, ateist a neviem čo ďalšie si myslíš, že si prekukol tieto veci a že duchovný svet je vymyslená bájka, ale daj pozor, pretože ty si bol iba stvorený. Je niekto, kto je tu múdrejší ako ty, je to tvoj Stvoriteľ. On určuje ako veci boli sú aj budú. Nie ty, ani nie ja. Tak prečo nehľadať toho, kto nás vytvoril? Hádam si naivne nemyslíš, že si odžiješ 70-80 rokov a potom nič, rozplynutá energia a všetko toto bolo iba tak z ničoho a do ničoho to ide. NIE, to, že niektoré veci nevidíš, nemáš zjavené, nerozumieš, nechápeš, neveríš im, to NEZNAMENÁ, ŽE NEEXISTUJÚ. Byť tebou a niektorými Vami, trocha viac bázne by som pustil do tejto problematiky.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Isteze, sme skazeni, hnusni, dobre ze nie az na grcanie. Vsepovane uz od utleho veku? Kto do nas vstepuje ten hnus? Azda nase mamky alebo sa pri kazdom z nas zjavuje diabol a kazi nas? A to, ze pre niektorych ludi uz bude neskoro? Hovori sa, ze nikdy nie je neskoro. Boh take nieco nepozna?
   Ondrej, ospravedlnovat akekolvek zverstva tym, ze my to nechapeme, ale z bozieho pohladu je to super skvele, ved to je predsa totalna uchylnost. Mozem to brat tak, ze z bozieho pohladu bol dobry trebars aj holokaust, ked Boh nijako nezasiahol, iba sa prizeral? A mnoho utrpenia, strasne vela utrpenia na Zemi, aj prave teraz ked pisem tento prispevok. Keby som vedel o vsetkych pripadoch deti, ktore iba v dnesny den boli unesene, mucene, znasilnene, zabite, asi by som sa zblaznil. Ale Boh sa na to vsetko pozera a vidi, ze je to dobre. Teda pre neho dobre. Slobodna vola vraha sadistu je dolezitejsia, ako zivot nejakeho dietata, nie?
   Ja chodim hore dole po diskusnych forach a ked citam, co su krestania schopni obhajovat, niekedy mi az prichadza zle, naozaj. Zaroven ti isti krestania potom pisu o nemoralnosti ateistov, ci dokonca humanistov, o nemoznosti zit bez Boha a bez citania biblie. Ti ludia su uplne mimo realitu. Vies co este casto pisu? Vraj keby neverili v Boha a keby prijali darwinizmus, tak by im nic nebranilo kradnut, znasilnovat a vrazdit. Paneboze! Toto je uz naozaj vrchol, ved ti ludia vlastne o sebe prezradzaju, ze su psychopati, ktorych drzi na uzde jedine strach z pekla, alebo tuzba po odmene v nebi. Bez toho by nedokazali normalne fungovat, tak ako funguju miliony ateistov.

   Na zaver, to, ze niecomu neverim, nechapem... Ano, neznamena to, ze to neexistuje. Ale to zneuzivaju nabozenstva, aby mohli tvrdit cokolvek. Vies predsa, ze sa neda dokazat neexistencia cohokolvek, ani cervenej karkulky, ani pinokia. Dokazat sa ma existencia, ale to uz veriaci neriesia. Amen

   Odstrániť
  2. chápem tvoje pohľady, veľa ľudí takto rozmýšľa. Mnoho kresťanov je mimo realitu, ale sú aj takí, ktorí Bibliu a vzťah s Bohom vedia reálne aplikovať do svojho života a napr. keď ochorejú na rakovinu, tak sa modlia a rakovina odíde, keď ich manželstvo troskotá, tak hľadajú pomoc u Boha a dajú to do poriadku. Keď podnikajú, hľadajú v tom Boha a svoje peniaze používajú na mnohé dobré účely, a Boh žehná ich biznis. Ja poznám množstvo kresťanov, ktorí takýmto spôsobom žijú. Praktické kresťanstvo nevymrelo. Je odlišné od toho tradičného, ale existuje.

   Áno, dokázať ti, že je to tak ako hovoríme nie je ľahké. Ale ak ty si človek, ktorý chce pravdu viac ako obhajovať svoj názor, tak tiež môžeš sa zamýšľať nad tým, či Boh nie je. Môžeš ho tiež hľadať alebo hľadať pravdu a On sa ti dá nájsť, pretože On chce ľudí zachrániť, nie ich zatratiť.

   Nerád by som sa vyjadroval k zmýšľaniu iných kresťanov, naozaj je rôzne. Ale pravda je tá, že Ježiš je Cestou, Pravdou a Životom aj keď si to myslieť nebudeš. Ja skutočne nie som nejaký uletený kresťan, ale obyčajný človek, ktorý mal tú milosť spoznať, že Boh je živý. Aj ty si možno obyčajný človek, ktorý si myslí teraz niečo, ale možno raz prídeš do momentu, kedy ti bude zjavené, že Ježiš je Boží Syn a že to nie je výmysel a tiež zmeníš podľa toho celý svoj život, lebo ak sa niekomu Boh dá spoznať, potom ťažko už povedať, že to tak vôbec nie je. Nedokážem povedať, že je to výmysel, lebo sa mi dal On spoznať. Nenaučili ma tomu, nevyrastol som v tom, nerobím to, lebo sa to patrí a lebo to robila moja rodina, ale VERÍM, lebo On mi dal vieru, ktorá je nadprirodzená. JE to veľmi odlišné od tradičného kresťanstva (katolicizmu), ktoré máme možnosť vidieť v našej republike.

   Odstrániť
 20. Príde mi priam ironické, že človek ktorý o sebe tvrdí, že má bibliu viac krát prečítanú ,že ju dokonca niekedy považoval za bezchybný zdroj morálky zabudne citovať jeden z najdôležitejších výrokov v celej biblii:

  „Milovať budeš Pána,(129) svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci“ (Mt 22,37-40).

  alebo

  Nové prikázanie vám dávam… Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás“ (Jn 13, 34).

  Dúfam, že tu nemusím citovať prvý Pavlov list Korynťanom o láske( Láska je dobrotivá...)

  Toto je celý morálny zákon v biblii a ver mi ak by sme naozaj niekoho vychovávali podla tohto tak by bol svet krajším miestom.

  P.S: „Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som ROZDVOJIŤ syna s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou. A nepriateľmi človeku budú vlastní domáci - ide o to slovo ROZDVOJIŤ Ježiš priniesol rozdelenie....

  OdpovedaťOdstrániť
 21. Byť lepším to je jedno či je za tým Ježíš allah budha higgsov bozon...

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Toto vôbec nie je jedno, mnoho smerov a náboženstiev prináša mnoho fajn vecí, ale tie nám nedokážu pomôcť v tom, aby sme sa zbavili hriechu. Inak povedané, môžeš byť veľmi morálny človek, ale ak neprijmeš obeť Ježiša Krista, ktorá bola vykonaná za tvoj život, za odpustenie tvojich hriechov, ktorá bola výkupným za tvoj život, tak aj tak neprídeš k večnému životu.

   POCHOPTE, žiadne náboženstvo a náboženské smery neriešia problém HRIECHU tak ako pravé kresťanstvo. V tejto dobe je typické to, že ľudia sú zmaterializovaný, nevidia a nechcú vidieť HRIECH. Ale hriech aj tak existuje a prináša ľuďom smrť. Takže pochopte, že nie je jedno, ktorou cestou sa vyberieš. Ježiš povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život. Nik nevojde k Otcovi, iba ak skrze mňa." On je teda jedinou cestou, nie rôzne náboženstvá, ale jedine On sám je cestou k zmiereniu sa so Stvoriteľom a k tomu, aby sme mohli žiť večne.

   Odstrániť
 22. ďakujem niektoré príspevky ma len utvrdili vo viere

  OdpovedaťOdstrániť
 23. Sa mi strasne paci, ked sa moslimovia, alebo krestania obranuju tym, ze vsetko je len vytrhnute z kontextu, pricom za
  a) nedavaju ziadne argumenty lebo ich nemaju, iba niekde poculi, ze ked niekto vytyka nejake texty z biblie, tak to urcite musi byt vytrhnute z kontextu (pravdepodobne na omsi)
  b) pohodlne neguju konkretne texty dalsimi textami - pricom absolutne ignoruju otazky existencie tychto rozporov
  c) hladaju rozne iracionalne slucky, ako si urcite texty a rozpory vysvetlit. Jednoducho absolutne nedavaju zmysel a castokrat sa odvolavaju, ze len ked clovek zije s bohom, tak to pochopi (ano cize prestane mysliet a logicke rozpory mu prestanu vadit)

  Proste mili veriaci, bud je nieco napisane, alebo nie je. Cital som hordy hordy textov z tory, koranu ci biblie. Preluskal som sa roznymi prekladmi, ktore vzdy jemne, alebo zasadne pozmenuju zmysel textov, ale tie rozpory jednoducho v ramci jedneho diela nejdu prehliadnut a svedcia o imbecilite toho, kto bol autorom textu - dokonala bozia osoba by predsa nebola pokrytec.

  Krestanstvo vsak hodnotim pozitivnejsi uz len z toho, ze preslo "reformami" a ze sa mi pri mojich jemnych sarkastickych komentarov pod dakym videom s ich vierou nikto nevyhraza smrtou, ze mi znasilni moju skazenu bielu zenu, ze ma prekonvertuje gulkou v hlave na islam, ze ma prebodne zeravym mecom, ze ma allah premeni na opicu, ze ma donutia mat dlhu bradu a citat koran od rana do vecera a pod. A aj to sa mi ma nich paci, ze dnes so svojim chapanim biblie ziju celkom v sulade s mojimi moralnymi hodnotami - viac nez bezny ateista, to musim uznat. Preto ich v podstate viac preferujem ako v zamestnani, tak v dobrovolnickych pracach, ktore z casu na cas organizujem.

  Ale aj tak.. kazde taketo schizofrenicke nabozenstvo je casovana bomba.. staci sa pozriet do historie, alebo dnes napr na najznamejsi Westboro Baptist church, ako si oni vykladaju bibliu.. resp ktore texty z ich svatej knihy preferuju a ktore sa tvaria, ze neexistuju, alebo nevysvetluju podstatu. LOL ale aj tak.. nic nema na islam.. este si s nimi uzijeme peknej srandy najblizsich 20 rokov, ked dojde k uplnemu rozpadu multikulturnej myslienky, kde nas budu obvinovat, ze oni neboli schopny integracie, pricom je to cisto, ale cisto ich chyba, ze sa segregovali.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Nahodou, v tejto diskusii to veriaci kresťania poväčšine všetko veľmi dobre vysvetlili.
   Kto nechce veriť proste neuverí, aj keby traktore padali z neba.
   Pre mňa je najväčší zázrak to že aj v dnešnej dobe dokáže viera zmeniť životy ľudí k lepšiemu a to je asi ,aj najsilnejší dôkaz toho že Boh a Ježiš je láska.
   Lebo kto v láske žije, vo mne žije a preto kto bude žiť v láske, ( v Ježišovi) bude mať život večný,
   čiže ak budú aj Budhisti a ktokoľvek iný, žije v láske, bude mať život večný, keďže Boh a Ježiš je všade prítomna láska len je treba nájsť.

   Odstrániť
 24. Peter, mas blok v chapani bludov, ktore si v svojom kratkom texte napisal. Ale to je ok, to je proste viera.

  Vas cas by vsak mal nadist prave teraz. Aktivizujte sa konecne, zapadna europa je devastovana moslimskym primitivizmom. Moji ateisticki predkovia a tvoji krestanski dlhe roky bojovali za to, aby sme tychto nereformovanych krvilacnych cvokov zastavili pred dobitim naseho uzemia a oni su tu zas. Poslime ich tam kam patria, nech im dame aspon aku taku moznost k ich vlastnej kulturnej reforme. Mozno potom ich deti uz budeme schopni sem pustit bez strachu, ze sa nebudu vediet integrovat.

  OdpovedaťOdstrániť
 25. tu je vytrhnutie z kontextu.
  toto tu bolo uverejnené:
  „Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddajnosťou. Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala Adam bol totiž prvý, potom Eva." Prvý list Timoteovi, kapitola 2, verše 11-13

  toto je v biblii:
  Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali sväté ruky bez hnevu a hádok. 9 Podobne aj ženy nech sa ozdobujú slušným odevom s cudnosťou a zdržanlivosťou, bez výstredných účesov, bez zlata a perál, bez drahocenných šiat; 10 ale nech sa ozdobujú dobrými skutkami, ako sa sluší ženám, ktoré sa rozhodli pre zbožný život. 11 Žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. 12 Žene však nedovoľujem učiť, ani vládnuť nad mužom, ale nech si počína v tichosti. 13 Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. 14 A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. 15 Bude však spasená tým, že rodí deti, ak zotrvajú vo viere, láske, svätosti a zdržanlivosti.


  nehovorím že je to korektné z nášho pohľadu, ale je to o niečom inom, ako iba pôvodný útržok.

  OdpovedaťOdstrániť
 26. Je tu toľko anonymov, že už neviem ani komu odpisujem, ale súhlasím s petrom...to, že je Boh reálny dokazujú zmenené osudy konkrétnych ľudí, zmena ich myslenia, odvrátenie sa od rôznych praktík, ktoré ničili ich životy a životy iných ľudí, uzdravenie ich nevyliečiteľných chorôb, vyháňanie démonov...počuj "anonymný", ja som videl osobne toľko ľudí, ktorí boli poviazaní v určitých oblastiach a keď boli z nich démoni vyhnaní, manifestovalo sa to aj fyzicky a potom boli oslobodení od rôznych zlých vecí. Toto nie je bájka, iba hlupák by tomu neuveril, keď to videl na vlastné oči.

  Myslíš si, že tým, že si prelúskal veľa kníh a teda aj ideológii, tak máš poznanie, ktoré ti zaručuje, že tvoj svetonázor je správny. Omyl. A čo ak je to ešte úplne ináč ako si to ty v tvojej obmedzenej hlave vysvetluješ. Nepochop ma zle. Píšem otvorene, ale nechcem ťa uraziť. Myslím si, že ľudská logika je úžasná, ale veľmi limitovaná-obmedzená.

  Odpovedz mi na jednu otázku...fakt si naivne myslíš, že to, že nedokážeš pochopiť určité veci VIERY svojou hlavou, že to znamená, že tie veci sú proste vymyslené, neexistujú, alebo niečo podobné???

  To je veľká naivita. Samozrejme nečakám, že ťa touto otázkou presvedčím k tomu, aby si si myslel to, čo ja, ale divím sa všetkým ľuďom, ktorí si myslia, že sú TRIEZVI, pretože používajú svoj rozum.

  Ak by náhodou existoval duchovný svet a tým pádom aj množstvo vecí (akcií a reakcií), v ktoré obrovské množstvo ľudí neverí, myslíš si, že ktorí by boli tí triezvejší? Tí, čo veria v duchovný svet? Alebo tí, čo v neho neveria.

  Ak duchovný svet existuje, myslím si, že TRIEZVI ľudia sú tí, ktorí veria, že existuje. Smola je, že ty nemáš absolútne šancu dokázať NEEXISTENCIU duchovného sveta. Čítaš knihy, analyzuješ, počúvaš názory iných, prijal si aj nejakú výchovu, a na základe toho si myslíš, že kresťanstvo je bájka. Ale ty vlastne kráčaš po veľmi tenkom ľade, si si presvedčený o tom, že duchovný svet neexistuje, ale nevieš to dokázať rovnako ako ja, že duchovný svet je reálny.

  PRETO, o mnoho viac ako tvoje čítanie a rozumové poznanie je to, že BOH TI ZJAVÍ samého seba. Poznám aj ľudí, ktorí neverili podobne ako ty, udávali veľmi podobné argumenty. Potom im to však Boh vyjavil v ich vnútri a preto tvrdím, že zjavenie od Boha je viac ako rozumové poznanie.

  PRAVÉ KRESŤANSTVO NESTOJÍ NA TRADICII, ALE NA ZJAVENÍ, KTORÉ POCHÁDZA OD BOHA SAMÉHO. Tieto veci sú obsiahnuté v Biblii, ale myslím si osobne, že si ich nemal šancu pochopiť, ak si ich vôbec čítal.

  OdpovedaťOdstrániť
 27. Biblia, dokonalý zdroj morálky? Na tuto otazku ti ako krestan, katolik odpovedam: Nie je. A mohol by som ti odcitovat aj preklinacie zalmy, ci masakry Amalekitov ci Kannancov a Madiancov...:) Pretoze biblia nie je to co si si vystaval ako slameneho panacika, a ani krestania teda vacsina, ktorym je jasne, ze Biblia nie je "fax od Boha" ako napr. je pre moslimov Koran a bola napisana na rozdiel od toho co si myslia moslimovia o Korane, omylnymi a hriesnymi ludmi, ktori ju pisali podla svojich ludskych moznosti a schopnosti. Inspiracia Bohom nespociva v tom, ze ich spravil dokonalymi bozimi poslami, tak by ich ponizil a defacto zrusil ich slobodnu volu. On im dal vsak v pisani Biblie volnost, aby zapisovali vsetky udalosti, v ktorych figuruje Bozie posobenie v ramci ich chapania, citenia a intelektualnej vybavy tej doby. Preto sa tam odraza aj ich dobovo drsna moralka, aj ich dobove neznalosti vo vedach. Biblia odraza vsetko co bolo vtedy sucastou zivota tj.ludsky drsne a zvratene. Nie je to prechadzka ruzovou zahradou uz od prvotneho "hriechu" v Edene. Takze ak nejaky krestan ci ateista povazuje Bibliu za dokonaly zdroj moralky v celom svojom obsahu, je to klam a ked kritizuje to, ze tam najde aj opak, tak kritizuje len slameneho panaka, cize predstavu, ktoru niekde ziskal alebo si osvojil, v ramci svojich popularnych predstav o krestanstve a cirkvi ako dokonalych etalonoch moralky. Ale tak to v ziadnom pripade nie je.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. keď to je takto, v tom prípade v čom je Biblia hodnotnejšia ako napr. Ezopové bájky??

   Odstrániť
  2. Hodnotnejsia je zjavne v tom, ze je popularnejsia a nik sa nesnazi bajky z Ezopa povysit ako nabozenske literarne dielo. Zatial co autorovi Ezopovych bajok ich spisanie a pribehy sa zjavne nestali, pricom v Biblii sa niektore stali, ale hlavne je ze ich neinspiroval Boh. Ze jedno su poucenia spisane ludskym autorom, s ktorymi nema Boh v duchovnom zmysle nic spolocne, tj. nemaju vyznam pre dosiahnutie spasy. A Biblia ma hlavne ucel pre cloveka v duchovnom zmysle "dopomoct" mu k spase.

   Odstrániť
 28. Knihu Stvorenia, ktorú židia nazývajú Tórou a kresťania Bibliou pred židmi vlastnilo dvadsaťšesť národov. Židia si ju prispôsobili ku svojej viere a urobili z nej v podstate zlátaninu nezmyslov. Dôkazom toho, že Jehova je len kmeňovým bohom a nie Stvoriteľom je to, že Mojžišovi sa predstavil ako boh Abraháma, Izáka a Jákuba. Ten krutejší dôkaz je to že ako vševedúci robil jednú hlúposť za druhou. Najprv stvoril svetlo až o tri dni na to stvoril zdroj svetla teda slnko. Jeho ďalším kiksom bolo oddelenie vody od vôd. Nevedel chudák, že bez tepla, ktoré vyžaruje slnko Zem mohla byť maximálne tak pod ľadom takže on sa nemohol vznášať nad vodami a kľudne sa mohol korčuľovať pri delení ľadu od ľadov. Potom Zemi "zmznutej" prikázal vydať rôzne byliny a stromy. Keď konečne natretí deň stvoril dve svetlá veliké jedno aby správu držalo nad dňom teda nie preto aby svietilo a hrialo a druhé preto aby správu držalo nad nocou a tiež i hviezdy len tak ako by mimochodom tu tiež si vlastne ani neuvedomoval že stvoril nespočitateľné množstvo sĺnk. Toto je jasný dôkaz o primitivnom myslení o absolútnej nevedomosti v podstate úbohý tvorca starého zákona silou mocou chcel vtesnať stvorenie sveta do šiestich dní a polplietol si pri tom jednotlivé papyrusy takže postupnosť sa stratila. Stvorenie sveta trvalo trošku dlhšie ako šesť dní ale na to sú už i vedecké dôkazy. Takže keď vychádzame z týchto základov môžeme z kľudným svedomím prehlásiť, že Ježiško ak by aj bol synom boha bol by len synom židovského boha a nie synom Stvoriteľa. Aj ja som bol vychovávaný v kresťanskej viere a sám som si myslel, že sa stanem kňazom ale jednu vec som nezaprel a to vlastný logický úsudok a ten my dovoľuje aj vedieť nie len veriť a môžem každému tvrdiť, že niet veci na tejto Zemi, ktorú by nebolo možné logicky pochopiť a bez akéhokoľvek zázraku aj človek môže raz podobný svet vytvoriť lebo bol k obrazu Stvoriteľa vytvorený a nie k obrazu zaslepenca. Ak by Stvoriteľ chcel mať stádo hlupákov na svete, nedal by človeku rozum. V knihe Stvorenia sa píše aj o tom, že Stvoriteľ zasľúbil Zem človeku ale nie židom lebo nikdy nebol vyvolený žiaden národ ale ľudia, ktorý idú za svetlom poznania tí sú vyvolenci a nie tí, ktorý tápajú v temnotách vierov zaslepenej mysli. Všetci tí, ktorý hlásajú lásku by sa mali pozrieť do hĺbky svojej duše a objavia tam nevraživosť voči svojím inak zmýšľajúcim blížnym. Cestou lží sa láska nešíri. Ježiš bol len obyčajný židovský chlapec, ktorý pátral po pravde ale ukrižovali ho ako bolo v móde v tej dobe a tak zomrel v nevedomosti. Keďže stál v čele komunity tak ho jeho nasledovníci vyhlásili za boha ako vyhlasovali za bohov aj cisárov po smrti. Kedysi dávno nám tu bohovia na čele ktorých stál jeden, zanechali knihu Stvorenia, v ktorej boli opísané všetky múdrosti sveta počnúc stvorením ale dnes sú z nej už len útržky, ktoré možno objaviť aj v Biblii ale až natrafím na sponzorov dám ju do kopy znovu s pomocou všetkých ľudí dobrej vôle lebo pre jedného je to príliš veľké sústo. Človek sa má snažiť o to aby sa vedomosťami čo najviac priblížil svojmu veľkému vzoru ktorý ho vytvoril k obrazu svojmu. Tak isto ako otcovia sú hrdý na svojích synov ak ich napodobňujú aj bohovia budú na nás hrdý ak dokážeme to čo oni. Nie vierou ale vedomosťami staviame mestá a vyrábame rôzne veci.

  OdpovedaťOdstrániť
 29. verše sú vytrhnuté z kontextu a mnohé zle interpretované. Napr., že Boh požaduje ľudské obete. Ak som ja toto dobre chápal tak Jefte dal Bohu sľub, nežiadal to Boh. Prečo tomu Boh nezabránil ? Od Boha máme slobodu a slobodné rozhodnutia za ktoré budeme súdení. Taktiež v Biblii nie je komentované či to bol dobý počin alebo či sa to i stalo.

  OdpovedaťOdstrániť