pondelok 2. januára 2012

Užitočné GMO

Posledné roky je naša spoločnosť plná ľudí, ktorí hovoria o škodlivosti geneticky modifikovaných organizmov  (GMO), pričom mnohí sú radikálni až natoľko, že hovoria o potrebe ich úplného zakázania. Čo však geneticky modifikované organizmy vlastne sú? 

Do kategórie GMO spadajú všetky organizmy, ktorých genetická informácia bola nejakým spôsobom pozmenená prostriedkami genetického inžinierstva. Mnohí  ľudia majú mylnú predstavu, že do tejto kategórie patria len rôzne druhy poľnohospodárskych plodín, špeciálne upravených na vyššiu odolnosť,  väčší obsah živín a podobne.  V skutočnosti  sú však najbežnejšie geneticky upravovanými organizmami  baktérie, pričom pre medicínu a niektoré odvetvia priemyslu majú priam nenahraditeľný význam.

 Myslím si, že skoro každý vo svojom okolí pozná aspoň jedného človeka, ktorý trpí napríklad cukrovkou a je odkázaný na inzulín. Viete, inzulín nerastie na stromoch, teda rozhodne nie bežne. Teoreticky by síce bolo možné nejaký strom upraviť tak, aby ho produkoval, na tento účel je však oveľa výhodnejšie využiť baktérie. To je nakoniec už od roku 1982 aj bežnou praxou. Inzulín však nie je jediná látka zachraňujúca životy, ktorú dokážeme jednoducho a účinne získavať práve vďaka  geneticky upraveným baktériám.   Napríklad hemofília, známa X-recesívna choroba, ktorá bola kedysi  synonymom smrti, je dnes tiež liečiteľná. A to najmä vďaka mikroorganizmom, ktoré sme pozmenili tak, aby pre nás produkovali zrážacie faktory krvi,  ktoré sa bežne u pacientov trpiacich týmto ochorením netvoria. Okrem týchto dvoch príkladov by sa našli mnohé ďalšie, kde GMO bezpochyby životy zachraňuje a zlepšuje ich kvalitu. Myslím si preto, že by sa len ťažko našiel dobre informovaný človek, ktorý by pochyboval o ich  prospešnosti a nenahraditeľnosti v medicíne.

Produkty geneticky modifikovaných mikroorganizmov však tiež už dlhé roky nachádzajú veľmi dobré uplatnenie aj v priemysle. Za zmienku stoja napríklad baktérie, v ktorých sa syntetizujú proteázy často využívané ako enzýmové prísady v pracích práškoch.  Rovnako získané amylázy a glukózo-izomerázy  sú využívané na prípravu fruktózy, ktorá sa používa ako potravinárske sladidlo. Na výrobu syrov sa používa proteín renín (kedysi bol extrahovaný zo štvrtého žalúdku hovädzieho dobytka). V priemysle sa proste využívajú mnohé látky získané pomocou GMO na veľmi rôznorodé účely a v budúcnosti môžeme očakávať, že sa ich bude využívať stále viac. Niektoré štúdie dokonca naznačujú,  že časom možno budeme rovnakým postupom získavať napríklad aj benzín, či iné palivá (odkaz Tu) .

V súčasnej dobe, hoci si to mnohí ľudia neuvedomujú, sú geneticky modifikované organizmi nenahraditeľnou  súčasťou mnohých oblastí, ktoré priamo, či nepriamo zasahujú do života bežných ľudí a zlepšujú jeho kvalitu. O to smiešnejšia je ich kritika od ľudí, ktorí sa často javia ako neinformovaní. Je faktom, že GMO priamo či nepriamo zachránili  za posledné desaťročia milióny životov a ušetrili obrovské kvantá peňazí. Tým nechcem povedať, že GMO by malo byť chránené voči kritike, to ani náhodou. Iste sú niektoré aspekty tejto technológie, ktoré sú v spojitosti potenciálnym rizikom, napríklad pre biodiverzitu. Treba však brať ohľad na to, že nie je GMO ako GMO a hoci v niektorých prípadoch môžu existovať oprávnené námietky (to, že môžu neznamená, že vždy sú), hlavne čo sa týka ich vplyvu na ekosystémy, do ktorých sa zakomponujú, u iných je kritika natoľko neopodstatnená a zle podložená, že nemôže ísť o nič iné, ako zmes neinformovanosti a predsudkov.

Zdroj: Snustad D. P., Simmons J.P.:Genetika. Brno: 2009, 864 s. ISBN 978-80-210-4852-2
    s. 106 – krvné zrážacie faktory ako produkt GMO
    s. 520 – inzulín schválený pre použitie v roku 1982 a priemyselne využívané produkty GMO


Mohli by sme sa učiť ako v matrixe? (odkaz+preklad)

Voľný slovenský preklad:

Všetci sme videli film Matrix, kde sme proste zasunuli program do nášho mozgu a bingo! Sme majstrami karate. Bingo! Vieme ako riadiť helikoptéru.  Sme schopní spraviť to teraz alebo v blízkej budúcnosti? Odpoveď je, pravdepodobne nie. Pretože mozog skutočne nie je počítač. Nespracúva digitálne informácie. Náš mozog je stroj na učenie. Učí sám seba opraviť jeho predchádzajúce chyby. Zatiaľ čo váš laptop je dnes rovnako hlúpy ako bol včera. Váš laptop sa neučí. Náš mozog nemá žiadny Windows, nie je v ňom žiadny softvér, žiadne programovanie, proste sa učí úlohy za chodu. Preto prepojenie medzi digitálnou informáciou a pamäťou je veľmi komplikované. Sú to v istom zmysle dva operačné systémy. Časom môžeme ovládnuť túto schopnosť, ale musíme zvládnuť spätne zostrojiť mozog. A to bude trvať dekády. Takže neočakávajte, že sa stanete karate majstrom, niekedy v blízkej budúcnosti pomocou jednoduchého stlačenia tlačidla.